liturgi.dk

Velkommen til den nye liturgi.dk. Den gamle udgave af hjemmesiden kan stadig findes på old.liturgi.dk.


BaptistKirkens gudstjenestevejledning – liturgi.dk – henvender sig til alle, der i BaptistKirken i Danmark har et ansvar i tilrettelæggelse og afholdelse af gudstjenester i videste forstand.

Hensigten med hjemmesiden er at give inspiration til en veltilrettelagt og gennemreflekteret gudstjenestefejring hvad angår både form og indhold. Hensigten er ikke at ensrette baptistkirkers gudstjenester. Selv om liturgier og forslag undertiden er ret detaljerede, er det vigtigt, at den enkelte bruger af hjemmesiden selv gør sig sine overvejelser og tilpasser materialet til lokale forhold og traditioner – og til sin egen naturlige måde at agere og tale på.

Materialet er indsamlet fra mange menigheder.  Artiklerne er skrevet af Teologisk Forum (et af BaptistKirkens udvalg), som også har det overordnede ansvar for hjemmesiden.

Hjemmesiden er ikke færdig, for gudstjeneste er en levende størrelse. Hvis nogen har forslag og ideer til gudstjenestefejringen (hele liturgier eller detaljer, idéer, links, litteraturforslag … ), så modtager Teologisk Forum dem gerne:

Teologisk Forum – formand Johannes Aakjær Steenbuch,
e-mail: johannesas(at)gmail.com


Bog af Teologisk Forum om dåben

PERSPEKTIVER PÅ DEN KRISTNE DÅB

Kun kr. 50,- Køb her.