Advent

Advent er kirkens nytår.

Vi begynder forfra på historien om Guds frelsende indgriben i verdens gang – med forjættelserne, som optakt til Kristi fødsel.

Der er mange traditioner forbundet med advent – blandt andet “de ni læsninger”:


De ni læsninger (gudstjenesten)

”De ni læsninger” er en adventstradition, som begyndte i England i 1918. Udvalgte tekster, som fortæller om skabelse og syndefald, Messias-profetier og Kristi komme til vor verden, læses som forberedelse til julefejringen. Tekstvalget kan variere. Her gives to forslag til tekstvalg.

Lad gerne to eller flere stemmer læse teksterne.

Man kan evt. tænde et lys for hver læsning.

Mellem læsningerne synges en salme med relation til den foregående tekst (forslag er angivet – numrene refererer til Baptisternes Salmebog. Søg også gerne nyere salmer i div. salmesamlinger.) Salmerne kan erstattes af solo- eller korsang.

Præludium
Nådehilsen
Indgangsvers
Bøn
Velkomst (og evt. introduktion til forløbet)
De ni læsninger

(Hvor der er angivet flere salmer, vælges én salme)

Nr. 22: lover den Herre (kan synges på mel.:  ’Kimer, I klokker’)
Nr. 75: Himlene, Herre, fortæller din ære.

Nr. 124: Vær hilset, skønne morgenstund

1. læsning: 1. Mos. 1,1-5 og 26-28.

Nr. 96: Syng for Herren, sol og måne.

Nr. 34: Lad os nu med frejdigt mod

2. læsning: 1. Mos. 3,1-7 og 22-24.

Nr. 67: Vi gjorde os verden til eje.

Nr. 68: Du har lagt din kærlighed i vore hænder

3. læsning: Es. 9,1-6.

Nr. 105: Op, glædes alle, glædes nu.
Nr. 108: Tak og ære være Gud.

Nr. 234: Kristus er verdens lys

4. læsning: Luk. 1,26-33 og 38

Nr. 110: Nu kom der bud fra englekor.

Nr. 111: Min sjæl højlover Herren.

5. læsning: Luk. 2,1-7.

Nr. 117: Barn Jesus i en krybbe lå.
Nr. 118: Nu vil vi sjunge og være glad.

Nr. 119: Mit hjerte altid vanker.

6. læsning: Luk. 2,88-20.

Nr. 123: Venner, sagde Guds engle blidt.
Nr. 126: Kom hid, alle fromme.

Nr. 131: Guds engle i flok!

7. læsning: Matt. 2,1-12.

Nr. 106: O du, som skabte stjerners hær.
Nr. 116: Et barn er født i Betlehem.

Nr. 138: En nat ved vintertide.

8. læsning: Joh. 1,1-14.

Nr. 122: Hjerte løft din glædes vinger!

Nr. 125: Lovet være du, Jesus Krist.

9. læsning: Fil. 2,5-11.

Nr. 229: Glæd dig, jord af al din styrke.
Nr. 233: Vor Gud, hvad skal vi sige.
Nr. 234: Kristus er verdens lys.
Nr. 238: Jesus er navnet mageløst.
Bøn
Salme
Velsignelse – trefoldigt Amen synges
Postludium