Salmemelodier

Nedenfor findes MP3-filer med musikledsagelse til 465 salmer ud af 704 numre i ’Salmebog for de danske baptistmenigheder 1989’.

Lars Bo Jensen har indspillet salmerne til lokalt brug i en menighed, som ikke havde fast organist. Han har velvilligt stillet disse indspilninger til rådighed for liturgi.dk, så flere menigheder i samme situation kan få glæde deraf.

Melodierne ligger i salmebogens nummerorden. Salmerne er indspillet med for- og efterspil, de fleste på digitalt orgel, nogle få på piano. Nogle af melodierne er ”genbrugt” for at dække et større antal salmer med alternative melodier.

1 Pris Gud, fra hvem al nåde kom (K144) = link til den melodi, der er angivet i salmebogen.

42 Nåden er din dagligdag (K260*) = link til alternativ melodi.

48 Jeg vil love Herren, så længe jeg lever (B99) = melodi er ikke til rådighed.

K= Den danske Koralbog.

B= Melodisamling til salmebog for de danske baptistmenigheder 1989.

M= Melodisamling for de danske baptistmenigheder 1959 (én salme)


1 Pris Gud, fra hvem al nåde kom (K144)

2 Hellig, hellig, hellig (B62

3 denne er dagen, som Herren har gjort (K43)

4 Søndag er vor Herres dag (K160b)

5 Søndag morgen fra de døde (K159)

6 En søndag var skabelsens første dag (B32)

7 Nu søndags morgens skønne lys (K382)

8 Tak Gud, for hver en nyfødt morgen (B146)

9 Halleluja, skønne morgen! (B57)

10 Hyggelig, rolig (K186)

11 I dag vor takkebøn (K311)

12 I denne stille morgentime (B11)

13 Herre Jesus, vi er her (K160b)

14 Lover Herren! han er nær (K160b)

15 Herre Jesus, kom at røre (K221)

16 Du kalder os til kirken (B27)

17 Vi sætter os i ringen (B156)

18 Vi samles for dit åsyn her (B155)

19 Til himlene rækker din miskundhed, Gud (K403)

20 Giv mig, Gud, en salmetunge (K120)

21 Min sjæl, du Herren love (K295)

22 Lover den Herre (K270)

23 Lovsynger Herren, min mund og mit indre! (K23)

24 Før end sprog og liv blev til (B40)

25 Aleneste Gud i Himmerig (K12)

26 O store Gud, vi love dig (K108)

27 Almagts Gud, velsignet vær! (B1)

28 Store Gud, vi love dig (B1)

29 Nu takker alle Gud (K315b)

30 Lovsyng vor Gud i evighed (K350)

31 O Gud, hvor er du mer end skøn (K2b)

32 Almægtig er du, Gud (B2)

33 Herre Gud, dit dyre navn og ære (K257)

34Lad os nu med frejdigt mod (B104)

35 Dig vi lovsynger, vor Herre, som … (K270)

36 O store Gud (B132)

37 Pris, min sjæl, al Himlens konge (B135)

38 Stem op med tusind tungers klang (B141)

39 O Gode Gud, vi takker dig (K108)

40 Kærlighed fra Gud (K262)

41 Op, alle, som på jorden bor (K351)

42 Nåden er din dagligdag (K260*)

43 Hvert et lys i livets nat (K370*)

44 O, havde jeg dog tusind tunger (K449*)

45 Alt, hvad som fuglevinger fik (K16)

46 Syng med os, både mark og skov (K272)

47 Kom, lad os synge glæden ud (B99)

48 Jeg vil love Herren, så længe jeg lever (B99)

49 Kærlighed, som uden lige (K330

50 Nådens Gud og Almagts Herre! (B119)

51 O Herre Krist! dig til os vend (K340)

52 Gud, i en tid, hvor alle kræfter prøves (B30)

53 Gud, riv os ud af tidens jag (K16*)

54 Vi kommer til dig, Herre (K288)

55 Vi kommer for at høre (K288)

56 Nu glæd dig i Herren, mit hjerte (B114)

57 Jesus, kom dig nær til mig (K353*)

58 Her, mens alt er stille (B63)

59 Fader vor vi daglig bede (K164*)

60 Jesus, livets sol og glæde (K230)

61 Af dybsens nød, o Gud, til dig (K1)

62 Jeg står for Gud, som alting ved (K341)

63 Jesus, din søde forenng at smage (K222)

64 O Jesus Krist, jeg flyr til dig (K95*)

65 O Herre, udslet min synd så svar (K334)

66 Herre, hør vi råber til dig (K330)

67 Vi gjorde os verden til eje (K284)

68 Du har lagt din kærlighed i vore hænder (B26)

69 Guds kærlighed er strand og grønne enge (B48)

70 Forbarm dig, Herre, over os (K213*)

71 Herre,tag du styret selv! (B71)

72 Vi tro, vi alle tro på Gud (K431)

73 Vor Gud han er så fast en borg (K435a)

74 Vor Gud er trofast, han er Gud! (K167)

75 Himlene, Herre, fortæller din ære (K172)

76 Trods længsel og smerte (K406)

77Dit ord, o Gud, som duggen kvæger (K179)

78 Dage komme, dage flygte! K317)

79 Jeg ved din tale fast vil blive (B79)

80 Pillen, som bære skal håbets himmel (B134)

81 Gud, lad dit ord i nåde lykkes (K449)

82 Hjælp os, Herre, at vi gerne (K164)

83 Velsign, o Gud, dit ord, som blev talt … (K316)

84 Så stille, dybt i jorden (B144)

85 For nådens evangelium (K175b)

86 Tak, o Gud, for livets ord (K160)

87 Gud, lad os leve af dit ord (K340)

88 Guds ord det er vort arvegods (K435)

89 Gud bør alene have (K217b)

90 Uværdig skabning, pris din Gud (B150)

91 Op al den ting, som Gud har gjort (K349)

92 ’Bliv lys’ det gennem mørket lød (K350)

93 Hver dag er dog en guddoms-gåde (K449)

94 Jeg takker dig i Himlen (K22b)

95 Du Gud, hvis ord har skabermagt (B127)

96 Syng for Herren, sol og måne (K164*)

97 Alt er skabt så fint og godt (B3)

98 Gud Fader bor i himlen (B43)

99 Himlens fugle takker Gud (B72)

100 Når jeg ser din himmel (B121)

101 Vær velkommen, Herrens år (K447)

102 Velkommen, stille adventstid (K213)

103 Blomstre som en rosengård (K25)

104 Hvorledes skal jeg møde (K182)

105 Op, glædes alle, glædes nu (K16*)

106 O du, som skabte stjerners hær (B126)

107 O Herre, kom og tøv ej mer (K340)

108 Tak og ære være Gud (K398)

109 Gør døren høj, gør porten vis (K144)

110 Nu kom der bud fra englekor (K309)

111 Min sjæl højlover Herren! (K182)

112 Det er så mørkt omkring advent (B16)

113 Det kimer nu til julefest (K63)

114 Kimer, I klokker (K240)

115 Velkommen igen, Guds engle små (K422)

116 Et barn er født i Betlehem (K97)

117 Barn Jesus i en krybbe lå (B6)

118 Nu vil vi sjunge og være glad (K318)

119 Mit hjerte altid vanker (K298)

120 Fra Himlen højt kom budskab her (K108)

121 Fra Himlen kom en engel klar (K109)

122 Hjerte, løft din glædes vinger! (K174)

123 Venner! sagde Guds engel blidt (K424)

124 Vær hilset, skønne morgenstund (K2b)

125 Lovet være du, Jesus Krist (K272)

126 Kom hid, alle fromme (B97)

127 Lad det klinge sødt i sky (K264)

128 Julebudet til dem, der bygge (K 234)

129 Glade jul, dejlige jul (K121)

130 Julen har bragt velsignet bud (K236)

131 Guds engle i flok! (K139)

132 Julen har englelyd (K238)

133 I denne søde juletid (K100)

134 En rose så jeg skyde (K91)

135 Den yndigste rose er funden (K54b)

136 Her kommer. Jesus, dine små (K156)

137 Dejlig er den himmel blå (K35)

138 En nat ved vintertide (K298)

139 Langt borte på landet (B105)

140 Dejlig er jorden (K37)

141 Det skal forkyndes viden om (K340)

142 I Nazaret i trange kår (K383)

143 Hvor stor er dog den glæde (K215)

144 Der kom en mand til floden (K288)

145 Der sad en fisker så tankefuld (K57)

146 I Gud jeg vil mig glæde (K215)

147 Da Jesus Krist, Guds gode Søn (K213)

148 Beder, og I skulle få (K160)

149 En sædemand gik ud at så (K92)

150 En bondemand går ud at så (K92)

151 O Herre Gud, din lære (K215)

152 Fuglen har rede (K86*)

153 Øjne, I var lykkelige (K159)

154 Kvindelil, din tro er stor (K260)

155 Med strålekrans om tinde (K288)

156 Fra verdens morgenstund udgår (B47)

157 Ét vidste han om vejen frem (K438)

158 Du havde vel siddet længe (K284)

159 Med den enbårnes herlighed (K350)

160 Vi møder dig Krist (B50)

161 Guds Søn har været her (B62)

162 Har du set på markens lilje (B60)

163 Båden var så lille (B9)

164 En mand gik fra Jerusalem (B31)

165 Det var den rige bonde (N20)

166 Hvordan nu med en bager (B78)

167 Zakæus var en lille mand (B163)

168 Vor Gerre var så sær en mand (B157)

169 Se, hvor nu Jesus træder (K288*)

170 Fryd dig, du Kristi brud (K116)

171 Syng din konge glædessalmer (K356)

172 Det var en søndag lys og grøn (K349)

173 Vor Frelser går til kors og grav (K1*)

174 Det var en torsdagaftenstund (B86)

175 Hvor er lammet, offerlammet (K221)

176 Hører til, I høje Himle (K221)

177 Over Kedron Jesus træder (K221)

178 Følger med til urtegården (K155)

179 Jesus, hvor du bange stred (B94)

180 Han slæber sig til Golgata (K95)

181 Et kors det var det hårde, trange leje (K98)

182 Gak under Jesu kors at stå (K438)

183 O hoved, højt forhånet (K22b)

184 Hil dig, Frelser og Forsoner! (K170)

185 Jesus, dine dybe vunder (K221)

186 O du Guds Lam! (K326)

187 O du Guds lam uskyldig (K327)

188 Syng højt, min sjæl, om Jesu død (K414)

189 O gode Gud, din kærlighed (B127)

190 Når korset mig for øje står (B122)

191 Kristus, på korset du bar for mig (B101)

192 Jesus for verden hengav sit liv (B93)

193 Jeg tror, at Jesus ved sit blod (K438*)

194 Han sprængte dødens porte (K288)

195 Fordi du ikke brugte din guddomsmagt (B37)

196 Han var de syges sande ven (K95*)

197 Min Jesus, lad mit hjerte få (K95)

198 Du, som påskesolen tænder (K376)

199 Hør vor helligaftens bøn! (K189)

200 Nu rejser vi op til Jerusalem (K139)

201 Jeg tænker på min Herre (K288*)

202 Hvorfor blev Jesus slå’t ihjel? (K213)

203 Som et stille offerlam (K381)

204 O, lad aldig mogen sinde (K173)

205 Krist stod op af døde (K257 med ‘halleluja’)

205 Krist stod op af døde (K257 uden ‘halleluja’)

205 Krist stod op af døde (K258)

206 Herren Krist opstod i dag (B69)

207 Din, din er æren (B22)

208 Nu fryder sig mit hjerte glad (K404)

209 denne er dagen, som Herren har skabt (K43)

210 Vær hilset, festens skønne dag (B161)

211 Som forårssolen morgenrød (K382)

212 Opstanden er den Herre Krist (K404)

213 Op. min sjæl, vær glad til mode (K317)

214 Jesus lever, graven brast (K160b)

215 Op, sjæl, bryd søvnen af (K116)

216 Stat op, min sjæl, i morgengry (K390)

217 Nu ringer alle klokker mod sky (K312)

218 Tag det sorte kors fra graven (K397)

219 Påskemorgen slukker sorgen (K366)

220 Som den gyldne sol frembryder (K317)

221 Det er så sandt, at ingen så (K340)

222 Påskeblomst! hvad vil vu her? (K365)

223 Hvor er dog påske sød og blid (K2b)

224 Bliv hos os, mester, dagen hælder (K179)

225 Som selv du ville være (K288*)

226 De troede, at Jesus var borte (B17)

227 Frydetonen gør mod tronen (K117)

228 Pris være Gud, vor Fader god (K175*)

229 Glæd dig, jord, af al din styrke (K239)

230 Lov og tak og evig ære (K317)

231 Jesus, himmelfaren (K258)

232 Vor Herre han er en konge stor (K436)

133 Vor Gud, hvad skal vi sige (K147)

234 Kristus er verdens lys (B100)

235 Som duggen springer i skærsommer (K28)

236 Mægtigste Kriste, menighedens Herre (K301)

237 Du fredens fyrste, Jesus Krist (B23)

238 Jesus er navnet mageløst (K243)

239 Hvad mener I om kristus (B75)

240 Gud har fra evighed givet sin søn os til Herre (K270)

241 Kron ham til harpers klang (B102)

242 Vær priset, Jesus Krist, Guds Lam! (B162)

243 Sin vogn han gør af skyer blå (K375)

244 Herre Jesus, du som troner (K317)

245 Du, Kristus, er den store Gud (K2b)

246 Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige (K270)

247 Lovpriser Herren, i kød åbenbaret (K274)

248 Midt iblandt os er Guds rige (K164)

249 Guds rige kommer ikke så (K340)

250 Når kærligheden får magt i verden (B123)

251 Hele magten har du fået (K159*)

252 Vidunderligst af alt på jord (K427)

253 Guds rige er nær (B50)

254 I en ubrudt kæde (B80)

255 Guds rige vil bestå til alle tider (B51)

256 I verden er ej nød så stor (K235a)

257 Som markens blomst henvisker fage (K179)

258 Jeg lever – og véd hvor længe fuldtrøst (K207)

259 Min frelser han lever, o salige trøst (B109)

260 O Helligånd, mit hjerte (K336 K337)

261 Jeg ved mig en morgen, lys og skøn (K45)

262 Vil natten nu vige (K80)

263 Rejs op dit hoved, at kristenhed (K369)

264 Sions vægter hæver røsten (K376)

265 En dag skal Herrens skaberdrømme møde (K90)

266 Livsalige dag, som i håbet vi venter (K269)

267 Verdens igenfødelse (K25)

268 Er livet alt lifligt hernede (K54b)

269 Tænk, når engang den tåge er forsvunden (K409)

270 Jeg ser dig, du Guds Lam, at stå (K209)

271 Den store, hvide flok vi se (K49)

272 Sørger ej for dem, der sove (K223)

273 Min største hjertens glæde (K297 K182)

274 For alle Helgen, som i Kristi tro (B36)

275 Frelst gennem farer i skyggernes land (B38)

276 Jesus skal herske, hvor end Guds sol (B96)

277 Nu nærmer sig vor pinsefest (K340)

278 I al sin glans nu stråler solen (K190)

279 Fra Himlen kom den Helligånd (K404)

280 Fra Himlen Herrens Ånd nedfór (K175*)

281 Kraften fra det høje (K258)

282 Klar op, vort hjerte, sjæl og sind! (K341)

283 Du, som går ud fra den levende Gud (K86)

284 Udsend din Ånd, og jorden skal fornys (B149)

285 Ånd over ånder, kom ned fra det høje (K222)

286 Nu bede vi den Helligånd (K306)

287 Talsmand, som på jorderige (K399)

288 Kom, Gud Helligånd, kom brat (K263*)

289 O Helligånd, du skat så skøn (K350)

290 Kærligheds og sandheds Ånd (K263)

291 Det skal ej ske ved kraft og magt (K144)

292 Helligånden trindt på jord (K18)

293 Ja, død os med din højtidsdåb (B83)

294 Kom, Helligånd med skabermagt (K256)

295 Han, som på jorden bejler (K147)

296 O Helligånd, kom til os ned (K2b)

297 Gud Helligånd! o kom (K129)

298 Kom, sandheds Ånd! og vidne giv (K256)

299 O kom, du lysets kæmpe! (K182)

300 Helligånd, vor sorg du slukke (K155)

301 O Helligånd, du søde trøst (K340)

302 Helligånd, mig helliggør (K391)

303 Over dybe vande (B133)

304 Vinden ser vi ikke (B154)

305 Guds menighed, syng for vor skaber i løn (K139)

306 Stem op en lovsang, Guds menighed (K369)

307 Guds igenfødte, nylevende sjæle (K136)

308 Halleluja, Guds menighed (K375)

309 Guds kirkes grund alene (B46)

310 På Jerusalem det ny (K263*)

311 Din menighed kun lever ved (K427)

312 Hvor sikker en grundvold (K94)

313 Kirken den er et gammelt hus (K243)

314 Du, Gud, bygger kirke (K210*)

315 Jeg tror på de helliges samfund (B87)

316 Kristus er ej øst og vest (B141)

317 Iblandt Guds børn dér bor jeg godt (B79)

318 Sin menighed har Kristus kær (B155

319 Gud til ære, os til gavn (K263)

320 Hvor dejligt skal Guds kirke stå (K341)

321 Velsign, o store, stærke Gud (K375)

322 Vor kirkes Gud, vi priser dig (K200*)

323 Herrens kirke er på jord (K370)

324 Tung og kvalfuld hviler hele (K230)

325 Herre, spræng den mur, vi bygger (K356)

326 Foragter ej de ringe dage (K179)

327 Hvor salig er den lille flok (K283)

328 Fædrenes tro – o stærke vår (B39)

329 Gud Fader, tak for nåde stor (B155)

330 Du fylder mig med glæde (K288*)

331 Som skaber er du stor, o Gud (K139)

332 O Gud, vor hjælp i år, der svandt (K95*)

333 For dig, o Herre, som dage kun (K105)

334 Du, Herre Krist (K83)

335 Jesus! Frelser og befrier (K397)

336 Jesus os til trøst og gavn (K370)

337 Du skænker mig dig selv (B2)

338 Jesus på korset! din død er min død (B95)

339 Tilflugtsklippe, brudt for mig! (B147)

340 Dig vil jeg elske, du min styrke (B21)

341 Jesus, du min glæde (K137)

342 Jeg så ham som barn (K210)

343 Jesus, jeg dit kors vil holde (K221)

344 Du, som freden mig forkynder (K173)

345 Skriv dig, Jesus, på mit hjerte (K221)

346 Hører I, vor Herre kalder (K244)

347 Jesus han er syndres ven (K225 K226)

348 Så vide om land (K334)

349 I dag er nådens tid (B2)

350 Kender du den livsens kilde (K239)

351 Det koster ej for megen strid (K65)

352 Jesus venter, du vil komme (K155)

353 Ak, vidste du, som går i syndens lænke (K8)

354 Se, tiden er kort (K344*)

355 Vågn på, du som sover (K448)

356 Kom, hjerte, tag dit regnebræt (B98)

357 Der bor en længsel i hvert bryst hernede (K98)

358 Vælg i dag, hvem du vil tjene (K165)

359 Livet forsvinder i hast som en drøm (B106)

360 Det er så svært det ene punkt (K213)

361 Sørger du endnu, min sjæl (B1*)

362 Du, Gud over himmel og evighed (B25)

363 Ny er Guds nåde hver morgen som livet (K136)

364 Jeg siger ja til Jesus (B85)

365 Det rygte om manden fra Nazaret (B18)

366 Der er en port, som åben står (B13)

367 Gå mig ej forbi, o Frelser (B56)

368 Far, verden, far vel (K103)

369 Herre, jeg har handlet ilde (K221)

370 En hyrde glemmer fåret ej (K16*)

371 Der er et helligt værge (k182)

372 På ny! mit løsen hedder (K147)

373 Det koster mer, end man fra først betænker (K67)

374 Min tro den er så lille (K288)

375 Når troen i vort hjerte bor (K95*)

376 Vor tro er den forvisning på (K175*)

377 Den tro, som Jesus favner (K217b)

378 Til klart Guds åsyn vi skal se (K175)

379 Kommer, hvo vil visdom lære (K239)

380 Hvor der er tro på Gud (K116)

381 At tro, det er at lægge (B5)

382 At tro er at komme (K70)

383 Du kommer, Jesus, til mig ind (K95*)

384 Jesus, livets rige kilde (K223)

385 Ordet fra Gud kan ej svige (B131)

386 Jeg ville gerne kunne tro (B90)

387 Herren god, som uden grænser (K159)

388 Guds nåde mig bevarer (K127b)

389 Guds nåde underfuld (B49)

390 Som frelsens faste grund jeg ved (B138)

391 Er Gud for mig, så træde (K215)

392 Jeg løfter højt mit øje op (K341)

393 Nu har jeg fundet det, jeg grunder (K449)

394 Hvo vil mig anklage (K137)

395 Jeg ved, på hvem jeg bygger (K215)

396 Gud Herren så til jorden ned (K383*)

397 Uforsagt, hvordan min lykke (K415)

398 På Gud alene jeg haver sat min lid (K363a)

399 Guds egen kære Søn (K116)

400 Er det sandt, at Jesus er min broder (K102)

401 Barmhjertighed mig overvælded (K179)

402 Sorrig og glæde de vandre til hobe (K386)

403 Hvo ikkun lader Herren råde (K179)

404 Min Gud befaler jeg min vej (K305*)

405 Kærlighed er lysets kilde (K223)

406 Er du modfalden, kære ven (K95)

407 Når jeg er træt og trist, når modet svigter (K311)

408 Lå jordens konger for min fod (K414*)

409 Stille er min sjæl til Gud (K391)

410 Ingen er så tryg i fare (K198)

411 Lille Guds barn, hvad skader dig? (K272)

412 Fred til bod for bittert savn (K112)

413 Guds fred er mer end englevagt (K340)

414 Guds fred er glæden i dit sind (K340)

415 I Jesus søger jeg min fred (K79)

416 Gud kender godt dit hjertes nød (K438*)

417 Ved korsets fod hos Jesus (B151)

418 Jeg håbe vil, hvordan det går (B84)

419 Kun en dag, ét øjeblik ad gangen (B103)

420 Du véd det nok, mit hjerte (K288)

421 Klikken slår, tiden går (K246)

422 Herrens rødt, som aldrig brister (K164)

423 På Guds nåde i al våde (K164)

424 Usporlig er vor Herres vej (K350)

425 Jesu navn, mit hjertes lyst (K18)

426 Hvad kan os komme til for nød (K175)

427 Gud Herren er min hyrde god (B44)

428 Han, som har hjulpet hidindtil (K383)

429 Gud skal alting mage (K137)

430 Gud aldrig dem forlader (K135)

431 Befal du dine veje (K22b)

432 En vej eller anden (K94)

433 Hvilken ven vi har i Jesus (B77)

434 O kristelighed (K344)

435 Nu fryde sig hver kristen mand (K175*)

436 Glæd jer i Herren, jeg siger det atter (B42)

437 Der synger dybt i mit hjerte (B15)

438 Den glæde aldrig ender (K288*)

439 Ikke en spurv falder til jorden (B82)

440 Behøver jeg at vide mer’ (B127)

441 Vær stille, hjerte, bi på Gud (B47)

442 O Kristi kors, min lykke (K182)

443 Gud ene tiden deler (K127b)

444 O Jesus, jeg har lovet (B46)

445 Hvor Gud mig fører, glad jeg går (K383)

446 Har hånd du lagt på Herrens plov (K148)

447 Vove vil jeg dig at følge (K223)

448 Du, som bryder lænker (B28)

449 Du, som vejen er og livet (K252)

450 Hjælp os, Gud, at leve (B74)

451 Der er en vej, som verden ikke kender (K55 K56)

452 Når vor vej over jord (B125)

453 Den store mester kommer (K52)

454 Uforsagt, vær på vagt! (K246)

455 Bliv hos mig, kære Herre Krist! (B47)

456 Så tag da mine hænder (K394)

457 Jesus, jeg vil bede dig (K328)

458 O, milde lys i verdens øde ørk (B130)

459 Du gav mig, Gud, din kærlighed (B24)

460 Jesus – det eneste, helligste, reneste (B92)

461 Nærmere, Gud, til dig (K320)

462 Dig vandre vi så gerne med (K213)

463 Evig sand er Herrens tale (B34)

464 Din kærlighed, o Frelser, os forene (B73)

465 Evige mester, som hjerter og viljer kan røre (K270)

466 Stat op, I Herrens mænd (B140)

467 Op dog, Sion, ser du ej (K353)

468 Op, I kristne, ruster eder! (K354)

469 Stå fast min sjæl stå fast i Herrens krige (K311)

470 Vort hjerte er en sælsom ting (K427*)

471 Herlighedens Gud blev et sendebud (K379)

472 Sæt vagt omkring min tanke (K215*)

473 Hvor blev Guds jord en dejligt sted (K16*)

474 Som kornet bøjer sig i høst (B122)

475 Tålmodighed behøves (K135)

476 Det sindelag, som er i dig (K340*)

477 Ikke gruble, altid bede (K164)

478 O du, som sender gaver ned (K414*)

479 Dit værk er stort, men jeg er svag (K213)

480 Vi spreder, hvor du samler (K288)

481 Når i den hele verden (B120)

482 Op, alle folk på denne jord (K350)

483 Af nåden er I frelst (B2)

484 Gør dig nu rede, kristenhed (K350)

485 Se, høsten er stor (K344)

486 Du Ånd fra kirkens første tider (K449)

487 Du ved vore svage hænder (K159*)

488 O, send os ikke ud alene (K28)

489 Med glæde skal I drage ud (K16)

490 Lev for Jesus! det alene (K244)

491 Et Kristusbrev til verden (B33)

492 Din rigssag, Jesus, være skal (B139)

493 Han har den hele vide verden (B58)

494 Vi står nu her med glæde stor (B155)

495 Lad dit rige alle vegne (K397)

496 Her vil ties, her vil bies (K168)

497 Bryd frem mit hjertes trang at lindre (K28)

498 Hvad fattes mig? hvi er jeg dig (B127)

499 Aldrig er jeg uden våde (K10 K11)

500 Spørg tit dig selv, når dagen hælder (B89)

501 Tilgiv mig, Herre, at jeg tror (K340)

502 Herre Jesus, giv mig kraft og mod (B68)

503 Lær mig, Jesus, at erindre (K221)

504 Et trofast hjerte, Herre min (K175*)

505 O Frelser, som har sonet verdens synder (K301)

506 Du sande vintre, giv at jeg (K213)

507 Herre, gør det stille i mit indre (K102)

508 Gud, efter dig jeg længes (K127b)

509 Ej om rigdom, ej om hæder (K356)

510 Under dine vingers skygge (K252*)

511 Du, Gud, som har os alle kær (K412)

512 Vor Herre! til dig må jeg ty (K439)

513 Vær du mig nær! Nu aftnen sænker sig (K444)

514 Jesus, mit liv, hos mig du bliv (K233)

515 Frelser, du forklaret træder (K164)

516 Min Gud, jeg gammel er og grå (K175*)

517 Når syn og hørelse forgår (K438)

518 Udrust dig, helt fra Golgata (K414)

519 Herre, du som alt har givet (K244)

520 I denne stille time (B46)

521 Tak, o Gud, for livets ord (K398)

522 Kundskabs Fader, visdoms væld (K18)

523 Vi takker dig for vårens grønt (K148)

524 Jeg folder mine hænder små (K200)

525 Guds kærlighed ej grænser ved (B47)

526 I Guds verden skal du leve (B81)

527 Vov at være, hvad du i Kristus er (B160)

528 Er det ringe kår at tjene (K164)

529 Gør det lidet, du kan (B53)

530 Gå ind til de bristede hjerter (B55)

531 Del med andre (B10)

532 Du skal i denne verden ej (B127)

533 Den nåde, som vor Gud har gjort (K175*)

534 Min sjæl, om du vil nogen tid (K213)

535 Herre Jesus, stærk og mild (K263)

536 O Jesus, du al nådens væld (K175)

537 Herre, du vandrer forsoningens vej (B67)

538 Gør mig til redskab for din fred (B54)

539 Jesus, menneske for andre (K165)

540 Jesus Kristus, du som troner (K397)

541 Du gav mig, o Herre, en lod af din jord (K81)

542 Du gav mig, i Herre, mit arbejde her (K81)

543 Herre, jeg vil gerne tjene (K252)

544 Lær mig at bede af hjertet (B107)

545 Der findes børn på jorden (B14)

546 Lær at elske andre mer (K405)

547 Guds rige er et barn i vore arme (B48)

548 Vær hilset, barn. Guds gave rig! (K144*)

549 Vi er som børn, der leger i (K349)

550 Tag de små, vi til dig føre (K244)

551 Hvem er det, der kommer på vejen (B76)

552 Vi vore små til Jesus fører (K449)

553 Se, frelseren i Jordans flod (K438*)

554 Hist i Jordansflodens bølger (K164)

555 Du kalde os at følge (B46)

556 Enhver, som tror og bliver døbt (K175*)

557 Enhver, som tror og døbes, bliver frelst (K44)

558 Vort løsen er vor tro og dåb (K175*)

559 Himmeldue, o, kom ned (B73)

560 I dåbens vand jeg glad nedstiger (K449)

561 I Jesu navn vi døber dig (K95)

562 Herre, jeg til dig i dåben (K244)

563 Jeg blev døbt udi dit navn (K160b)

564 Fuldbyrdet er Guds stærke pagt (K79)

565 Vor Herres Jesu mindefest (K438)

566 Herre, dit hellige legem i døden (B65)

567 Dig, Jesus, end vi høre (K147)

568 Sin menighed til sjæleføde (K28)

569 Mindes vi en fuldtro ven (K287)

570 Jesus, ved dit bord du bænker (K356*)

571 Vor Herre Jesus i den nat (K213)

572 Som offergave til dit bord (K438*)

573 Hellig, hellig, hellig er du, vor Gud almægtig (K258)

574 Jesus, din kærlighed er uden mage (K136)

575 Herre, vi vil stille (B63)

576 Jeg kommer, Herre, på dit ord (K438)

577 Du, som gik foran os (B29)

578 Du, Herre, før du for os led (K95)

479 Som spredte korn på marken (K215*)

580 Her er evangelium (K398)

581 Velkommen skal du være (K215)

582 Jesus og hans venner (B63)

583 Dit minde skal, o Jesus, stå (K167)

584 Jesus Krist, du gav mig livet (K317)

585 Du, som alt formår at virke (K173)

586 Tak for al din fødsels glæde (K317)

587 I dag på apostolisk vis (K144*)

588 Udgyd din Helligånd, o Gud (K256)

589 Hvor Gud sit hus ej bygge vil (K175*)

590 Fader milde! lad din rige nåde (K102)

591 Dig rummer ej himle (K70)

592 Gud Fader i det høje (K336 K337)

593 I blev skabt som mand og kvinde (Once in Royal David’s City*)

594 Hvor saligt var det ægtepar (K175)

595 Jeg véd en blomst så favr og fin (K83)

596 Vi beder, Herre, for de to (K95)

597 Du, som gav fra Paradisets have (K102)

598 O Fader kær og skaber (K215)

599 Det er så yndigt at følges ad (K60)

600 Jert hus skal I bygge på ordets klippegrund (K220)

601 I Jesu navn er løftets ord udsagt (B149)

602 Et helligt liv, en salig død (K175)

603 Min død er mig til gode (K288)

604 At sige verden ret farvel (K119*)

605 Lyksalig, lyksalig (K276)

606 Når vore øjne lukkes til (K175)

607 En dalende dag, en stakket stund (K45)

608 Nu ledet er min lille (K22b)

609 Den er slet ikke af Gud forladt (K60)

610 Herrens venner ingen sinde (K244)

611 Den mørke nat forgangen er (K41)

612 Rind nu op i Jesu navn (K370)

613 Gud, du som lyset og dagen oplod (K126)

614 Den signede dag med fryd vi ser (K45)

615 I østen stiger solen op (K200)

616 Se, nu stiger solen af havets skød (M142*)

617 Lysets engel går med glans (K278)

618 Guds skønne sol og rige kilde (K449*)

619 Nu sol i øst oprinder mild (K95*)

620 Nu rinder solen op af østerlide (K311)

621 Nu vågne alle Guds fugle små (K319)

622 Nu titte til hinanden (K316)

623 Gud ske tak og lov! (B45)

624 Morgenstund har guld i mund (K299)

615 Vågn op og slå på dine strenge (K449)

616 Endnu en dag du rækker fra det dybe (B30)

627 Nu spreder dagen atter (K288*)

628 Dagen går med raske fjed (K260*)

629 Til vor lille gerning ud (K405)

630 Den dag, du gav, er nu til ende (B11)

631 Nu ebber dagens timer langsomt ud (B111)

632 Den lyse dag forgangen er (K40)

633 Nu folder jeg hånd og tanke (B113)

634 Bred dine nådes vinger (B7)

635 Du, som har tændt millioner af stjerner (K172)

636 Herre, vogt du selv vor by (K18)

637 Nu hviler mark og enge (K127b)

638 Fred hviler over land og by (K110)

639 Bliv hos os, når dagen hælder (K24)

640 Den skønne jordens sol går ned (K47)

641 Nu går solen sin vej (B115)

642 Herre! nu gik solen ned (B70)

643 Din sol går bort, men du bliver her (K340)

644 Se, solens skønne lys og pragt (B137)

645 Sig månen langsomt hæver (K374)

646 Tunge, mørke natteskyer (K408)

647 Jeg er træt og går til ro (K203)

648 Jeg lægger mg så trygt til ro (K213)

649 Nu lukker sig mit øje (K374)

650 Nu skrider dagen under (K323)

651 Atter er et år henrundet (K356)

652 Guds godhed vil vi prise (K135)

653 Lad alt det gamle gå i grav (K16)

654 Vær velkommen Herrens år (K447)

655 Lovsynger højt fra pol til pol (K350)

656 Det nye år, de gamle sorger (B89)

657 Endnu et år oprinder (K288)

658 Året, som i dag oprinder (K317)

659 Lad tidens hjul omdrive (K135)

660 Længe har vinteren hærget i landet (K274)

661 Hvor dejlig er den unge vår! (K382)

662 Nu vågner blomsten af dvale (B118)

663 Solen stråler over vang (K260)

664 Naturen holder pinsefest (K305)

665 Nu blomstertiden kommer (B110)

666 Gå ud, min sjæl, betragt med flid (K119)

667 For høstens rige gave (K288)

668 Gud, du fra dine de herlige højeloftssale (K270)

669 Vi pløjed, og vi såede (K430)

470 Tak være dig, vor Gud og Fader (K449)

671 Vor store Gud og Fader (B159)

672 Nu falmer skoven trindt om land (B112)

673 Dybt hælder året i sin gang (K414)

674 Nu går vi glad vore kirkegang (B116)

675 I Jesu navn går vi til bord (K144)

676 Kom, Herre Jesus, vær vor gæst (K206)

677 Bespis os, Fader, af din hånd (K213)

678 Herre, du er rig og stor (B66)

679 Ham takker alle, vi med sang (B112)

680 Alle gode gaver (K430)

681 Velsign vort hus, velsign vort bord (K144)

682 Glædens Herre, vær vor gæst (B41)

683 Alt står i Guds faderhånd (K18)

684 I Herrens hus er godt at bo (B155)

685 Behold os, Herre, ved dit ord (K23)

686 Hav tak, o Gud, for hver en gang (B61)

687 Lad os vort møde i Himlen bestemme (K222)

688 Brødre og søstre, vi skilles nu ad (K29 B8)

689 Velsignet er det bånd (B153)

690 Tag Jesus med, hvorhen du længes (B145 B89)

691 Altid frejdig, når du går (K31)

692 Velsignede Jesus, vor Frelser og broder (B152)

693 Fader, tak for liv og ånde! (K397)

694 Dig, Fader, for din miskundhed (K79)

695 Gud Fader, Søn og Helligånd (K175*)

696-697-698-699-700 701-702 703 (liturgiske tekster og menighedssvar)

704 Pris Gud, fra hvem al nåde kom (B169)