Bøn ved kristendomsklassens afslutning

Herre, vor Gud og Skaber.

Vi takker dig for din søn Jesus Kristus, som er livets brød og verdens lys og vor gode hyrde.

Vi beder dig om, at velsigne og bevare NN (fornavnene på eleverne nævnes) i det liv, de fremover skal leve.

Hjælp dem i deres skole og med deres fremtidige uddannelse.

Må det gå dem godt og må de altid have gode venner og selv evne at være det. Hjælp dem til at udfylde den plads, de har lyst og evner til, så de bliver til gavn og glæde i de sammenhænge, de færdes i.

Bevar dem mod alt ondt og lad dem vokse i tro og tillid til dig.

Vi beder i Jesu navn! Amen