Begravelse

Begravelse A

Inden begravelsen:

Sørg for at være bekendt med de fysiske rammer og teknik (jordskuffe m. skovl , mikrofon m.v.).
Inden begravelsen skal blanketten ” Afgørelse vedr. begravelse/ ligbrænding” være modtaget fra begravelsesmyndigheden (sognepræsten), og det kontrolleres, at afdødes navn, navnet på blanketten og på kisten stemmer overens.

Begravelse m. jordpåkastelse ved graven eller uden jordpåkastelse:

Præludium

Fredshilsen
”Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus!”

Evt. indgangsord
F. eks.
Sl. 68,20-21.
1. Kor. 1,3-4a.
Kol. 1,12-13. 2.
Thess. 2,16-17.

Velkomst
F. eks.:
”Vel mødt til denne gudstjeneste omkring NN’s båre.
Det er godt i sorgens stund at stå sammen i bøn og i omsorg for hinanden.”

Salme
Undertiden har den afdøde efterladt sig nogle salmeønsker, eller de pårørende har salmeforslag. Hvis ikke – salmeforslag til fordeling i forløbet:
BS nr. 616: Se nu stiger solen.
Nr. 427: Gud Herren er min hyrde god.
Nr. 19: Til himlene rækker din miskundhed, Gud.
Nr. 29: Nu takker alle Gud.
Nr. 184: Hil dig, Frelser og forsoner.
Nr. 195: Fordi du ikke brugte din guddomsmagt.
Nr. 214: Jesus lever, graven brast.
Nr. 238: Jesus er navnet mageløst.
Nr. 266: Livsalige dag, som i håbet vi venter.
Nr. 336: Jesus os til trøst og gavn.
Ved juletid: Nr. 128: Julebudet til dem, der bygge.
Og nr. 134: En rose så jeg skyde.
Nr. 140: Dejlig er jorden.
I øvrigt afsnittet ”Begravelse”.

Bøn
Se Bøn i forbindelse med dødsfald

Skriftlæsning
Undertiden har afdøde efterladt ønsker vedr. bibeltekster, eller de pårørende har forslag.
Hvis ikke – forslag:
Sl. 8.
Sl. 23.
Sl. 103, 1-5; 8-17
Sl. 139, 1-18 eller v. 13-18.
Joh. 3,14-17.
Joh. 10,27-30.
Joh. 11,25-27.
Joh. 14,1-6.
Rom 8,31-39.
Rom. 14,7-9.
2. Kor. 4,16-5,10
Se også skriftord ved jordpåkastelse.

Evt. salme

Prædiken

Evt. salme, solosang, musikindslag.

Evt. mindeord fra en pårørende.

Bøn

Meddelelse om jordfæstelsen (og evt. mindesamvær)

Salme (Bærerne går til kisten under sidste vers.)

Kisten bæres ud

Jordfæstelse med jordpåkastelse:

Kisten sænkes i jorden.
Lovprisning: 1. Pet. 1,3.
Og evt. skriftord om døden og opstandelsen

Jordpåkastelse

Fadervor

Velsignelse

Kort salme eller salmevers

Evt. de pårørendes tak til følget for deltagelse.

Jordfæstelse uden jordpåkastelse:

Kisten sænkes i jorden.

Evt.Lovprisning: 1. Pet. 1,3.
Og evt. skriftord om døden og opstandelsen

Fadervor

Velsignelse

Kort salme eller salmevers

Evt. de pårørendes tak til følget for deltagelse.

Eller (f. eks. når følget er meget lille):

Kisten sænkes i jorden.

Fredsønske

Begravelse B

Inden begravelsen:

Sørg for at være bekendt med de fysiske rammer og teknik (jordskuffe m. skovl , mikrofon m.v.).
Inden begravelsen skal blanketten ” Afgørelse vedr. begravelse/ ligbrænding” være modtaget fra begravelsesmyndigheden (sognepræsten), og det kontrolleres, at afdødes navn, navnet på blanketten og på kisten stemmer overens.

Begravelse m. jordpåkastelse i kirken/kapellet:

Anvendes f. eks. når kun de nærmeste følger med til graven.

Præludium

Fredshilsen
” Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus!”

Evt. indgangsord
Fx.
Sl. 68,20-21.
1. Kor. 1,3-4a.
Kol. 1,12-13.
2. Thess. 2,16-17.

Velkomst
F. eks.:
”Vel mødt til denne gudstjeneste omkring NN’s båre. Det er godt i sorgens stund at stå sammen i bøn og i omsorg for hinanden.”

Salme
Undertiden har den afdøde efterladt sig nogle salmeønsker, eller de pårørende har salmeforslag.
Hvis ikke – salmeforslag til fordeling i forløbet:

BS nr. 616: Se nu stiger solen.
Nr. 427: Gud Herren er min hyrde god.
Nr. 19: Til himlene rækker din miskundhed, Gud.
Nr. 29: Nu takker alle Gud.
Nr. 184: Hil dig, Frelser og forsoner.
Nr. 195: Fordi du ikke brugte din guddomsmagt.
Nr. 214: Jesus lever, graven brast.
Nr. 238: Jesus er navnet mageløst.
Nr. 266: Livsalige dag, som i håbet vi venter.
Nr. 336: Jesus os til trøst og gavn.
Ved juletid: Nr. 128: Julebudet til dem, der bygge.
Og nr. 134: En rose så jeg skyde.
Nr. 140: Dejlig er jorden.
I øvrigt afsnittet ”Begravelse”.

Bøn
Se Bøn i forbindelse med dødsfald

Skriftlæsning
Undertiden har afdøde efterladt ønsker vedr. bibeltekster, eller de pårørende har forslag.
Hvis ikke – forslag:
Sl. 8.
Sl. 23.
Sl. 103, 1-5; 8-17
Sl. 139, 1-18 eller v. 13-18.
Joh. 3,14-17.
Joh. 10,27-30.
Joh. 11,25-27.
Joh. 14,1-6.
Rom 8,31-39.
Rom. 14,7-9.
2. Kor. 4,16-5,10
Se også skriftord ved jordpåkastelse.

Evt. salme

Prædiken

Evt. salme, solosang, musikindslag.

Evt. mindeord fra en pårørende.

Bøn
Se Bøn i forbindelse med dødsfald

Lovprisning: 1. Pet. 1,3.
Og evt. skriftord om døden og opstandelsen

Jordpåkastelse
”NN. Af jord er du kommet. *
Til jord skal du blive. *
Af jord skal du igen opstå.”*

* For hvert led lægges en lille skovlfuld jord på kisten.

Fadervor

Velsignelse
”Herren velsigne dig og bevare dig,
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig,
Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.
Amen.”

Meddelelse om jordfæstelsen (og evt. mindesamvær.)
Kan evt. siges i forb. m. velkomsten.

Evt. de pårørendes tak til følget for deltagelse.

Salme (Bærerne går til kisten under sidste vers.)

Kisten bæres ud

Jordfæstelse:

Kisten sænkes i jorden.

Fredsønske
”Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Amen”

Evt. Kort salme eller salmevers
F. eks.
BS Nr. 345: Skriv dig, Jesus, på mit hjerte.
Nr. 454 v. 6: Klokken slår, tiden går, evigheden os forestår.
Nr. 421 v. 5: Klokken slår, tiden går, aldrig udrinder.
Nr. 140: Dejlig er jorden.