Ved dødsfald

Udsyngning

Udsyngning/Udkørsel (benævnes forskelligt i forskellige landsdele)

Flere steder i landet er det skik, at præsten (eller en anden af menighedens ledere) holder en kort andagt i afdødes hjem eller plejehjemmet eller hospitalskapellet, når en afdød er lagt i kiste, inden kisten flyttes til kapellet.
I denne situation er lange salmer og taler sjældent tilrådelige.

Udsyngning fra plejehjem eller kapel:

Fredshilsen
”Guds fred!”
eller
”Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus!”

Skriftlæsning
Fx.:
Sl. 23.
eller Joh. 3,16.
eller Joh. 10.27-28.
eller Rom. 8,32 og 38-39.

Fadervor
Eller kort frit formuleret bøn, sluttende med Fadervor

Velsignelse
”Herren velsigne dig og bevare dig,
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig,
Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.
Amen.”

Hvis kisten ikke er lukket i forvejen, lægges låget på evt. efter nogle øjeblikke, hvor de pårørende kan se afdøde sidste gang.

Salmevers eller kort salme
Fx.
BS. nr. 184 v. 9: Ja, jeg tror på korsets gåde.
Eller
Nr. 214: Jesus lever, graven brast.
Eller
Nr. 345: Skriv dig, Jesus, på mit hjerte.
Eller
Nr. 611 v. 4: Ræk os, o Jesus, din frelserhånd.
Eller
Nr. 140: Dejlig er jorden.

Kisten bæres ud og køres bort
Evt. følger de pårørende og præsten med til kirkegårdskapellet.

Udsyngning fra hjemmet:

I hjemmet:

Fredshilsen
”Guds fred!”
eller
”Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus!”

Skriftlæsning
Fx.:
Sl. 23.
eller Joh. 3,16.
eller Joh. 10.27-28.
eller Rom. 8,32 og 38-39.

Kort bøn

Salmevers eller kort salme
Fx.
BS. nr. 184 v. 9: Ja, jeg tror på korsets gåde.
Eller
Nr. 214: Jesus lever, graven brast.
Eller
Nr. 345: Skriv dig, Jesus, på mit hjerte.
Eller
Nr. 611 v. 4: Ræk os, o Jesus, din frelserhånd.
Eller
Nr. 140: Dejlig er jorden.

Hvis kisten ikke er lukket i forvejen, lægges låget på evt. efter nogle øjeblikke, hvor de pårørende kan se afdøde sidste gang.

Kisten bæres ud.
Evt. følger de pårørende og præsten med til kirkegårdskapellet.

I kapellet:

Fadervor

Velsignelse
”Herren velsigne dig og bevare dig,
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig,
Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.
Amen.”

Evt. kort salme eller et salmevers
Fx.
BS. nr. 184 v. 9: Ja, jeg tror på korsets gåde.
Eller
Nr. 214: Jesus lever, graven brast.
Eller
Nr. 345: Skriv dig, Jesus, på mit hjerte.
Eller
Nr. 611 v. 4: Ræk os, o Jesus, din frelserhånd.
Eller
Nr. 140: Dejlig er jorden.

(Hvis de pårørende ikke følger med til kapellet, benyttes ‘Udsyngning fra plejehjem eller kapel”.

Meddelelse om dødsfald

Meddelelse om dødsfald gives i gudstjenesten
enten i forbindelse med velkomsten
eller  i forbindelse med nadveren således:
Nadverliturgi A: Umiddelbart før nadveren.
Nadverliturgi B: Efter fredshilsenen, før Fadervor.

Præsten siger fx.: ”Jeg har en meddelelse, som jeg vil bede menigheden om at modtage stående.”

”Den … (dødsdato) døde NN i sit hjem/på sygehuset (el. a. sted) …  (evt. efter sygdom/ved en ulykke/mæt af dage).
NN blev xx år og har været en del af menighedens fællesskab siden … (årstal).”

Evt: ”NN efterlader sig … (nærmeste familie), som vi vil huske i vor forbøn i den kommende tid.”

“Begravelsen/bisættelsen finder sted …
(ugedag, dato, klokkeslæt)
Fra … (kirke/kapel).”

”Æret være NN’s minde.”
Stilhed ca. 60 sekunder.

Evt. kort bøn