artikler

Her finder du baggrundsviden, forklaringer, reflektioner, gode råd og meget andet om gudstjenesten og dens mange detaljer. De fleste af artiklerne er skrevet af medlemmer af Teologisk Forum i Baptistkirken i Danmark.

Den baptistiske gudstjeneste

Indkredsning af den baptistiske gudstjeneste af Ole Lundegaard Baptister og gudstjeneste De fleste kristne kirkesamfund betragter gudstjenesten som noget af ...

Guds lægfolk

Vi er alle præster Af Bent Hylleberg Når vi i vores baptistiske tradition arbejder med gudstjenesten, tænker vi anderledes end ...

Kirkeåret

Af Bent Hylleberg Rytmer er nødvendige i menneskers liv: Døgnet, ugen og året har rytme. Kirkeåret ligeså. Kirkeåret er en ...

At tilrettelægge en gudstjeneste

Af Ole Lundegaard Der findes som nævnt i artiklen ”En indkredsning af den baptistiske gudstjeneste” ikke nogen fast model for, ...

Tjekliste til gudstjenesteforberedelse

Af Søren P. Grarup At lede menigheden gennem en gudstjeneste kræver grundig forberedelse. Begynd i god tid – mindst en ...

Prædikenen

Af Ole Lundegaard Historisk set har prædikenen været en afgørende del af en baptistisk gudstjeneste, ligesom det er tilfældet i ...

Kommunikation – mere end ord

Du kommunikerer med mere end ord Af ‘en erfaren og taknemmelig gudstjenestedeltager’. Fra et barn bliver født til verden, kommunikerer ...

Fælles bøn

Af Jacob Broholm Møller Hvad er bøn? Der findes mange definitioner på bøn, men først og fremmest er bøn en ...

Gudstjenestens bønner

Af Ole Lundegaard Bønnens rolle i gudstjenesten Et synspunkt på gudstjenesten forskellige bønner er, at de indtager den plads, som ...

Forbøn og personlig respons

Personligt svar, tilkendegivelse og forbøn i gudstjenesten Af Claus Bækgaard Et møde med den levende Gud kalder ofte på en ...

Gudstjenestens sang og musik

Af Ole Lundegaard Et af de mest bemærkelsesværdige fænomener i den menneskelige verden finder efter min mening sted, når mennesker ...

Pagtstegn – dåb og nadver

Af Ole Lundegaard Mens alle kristne kirker praktiserer dåb og nadver (eneste undtagelse er Frelsens hær), er der er forskelle ...

Nadverens betydning

Af Lone Møller-Hansen Nadveren er et af de to pagtstegn, som fejres i en baptistisk gudstjeneste – det andet pagtstegn ...

Barnevelsignelse

Af Ole Lundegaard Jesus velsigner børnene Barnevelsignelsen finder sin bibelske baggrund i beretningen i Markus 10,13-16, hvor nogle forældre kommer ...

Dåben

Af Jacob Broholm Møller Dåben står meget centralt i kristendommen, og den har mange facetter. Derfor er der forskellige måder ...

Syndsbekendelse

Af Lone Møller-Hansen Blandt baptister har vi ikke nogen tradition for at bruge en egentlig syndsbekendelse i gudstjenestens sammenhæng. Syndsbekendelsen ...

Trosbekendelse

Af Lone Møller-Hansen Når vi er nået frem til en personlig tro, har de fleste af os også behov for ...

Velkomst af nye medlemmer

Af Jacob Broholm Møller En menighed kan sammenlignes med et rejsefølge. Vi er alle på vej, og ingen af os ...

Indsamling

Af Bent Hylleberg I århundreder har der fundet “indsamling” sted, når menigheden fejrede gudstjeneste. I det kirkelige sprog taler vi ...

Velsignelse

Af Ole Lundegaard Mættet med betydning Mange gudstjenestedeltagere oplever velsignelsen ved gudstjenestens slutning som et klimaks. Der hviler en særlig ...

Vielse

Vielse som kirkelig handling og gudstjeneste Af Bent Hylleberg Forkyndelsens plads ved et kirkeligt bryllup – eller velsignelsen af et ...

Begravelse

Begravelse som kirkelig handling og gudstjeneste Af Bent Hylleberg Begravelsestalen – eller prædikenen ved en begravelse – finder ofte sit ...

Børnegudstjeneste

Af Søren P. Grarup Det er både inspirerende og udfordrende at arbejde med børnegudstjenester. Som voksen (måske rutineret præst eller ...