Bøn ved medlemsvelskomst

 
Bøn ved medlemsvelkomst i forbindelse med tilflytning eller overført medlemskab:

Herre. Vi takker dig for hvert eneste menneske, du giver os fællesskab med i din menighed.

Tak for NN, som er kommet til os, og som vi har fået lov at modtage i dag. Velsign hans/hendes indgang i fællesskabet, og giv ham/hende frimodighed til at tjene dig.

(Hvis nytilflyttet til byen: Vær nær i hans/hendes nye hjem her i byen og i det arbejde, han/hun skal bestride i hverdagen.) Hjælp os, der er menighed på dette sted, til at favne og støtte NN med omsorg og kærlighed.

Vi er ét i dig. Lad os leve sammen til din ære.I Jesu navn! Amen.

Herre . Vi takker dig for NN , som du ved din Helligånd har gjort til et lem på dit legeme. Tak, at han/hun nu er blevet en del af din menighed på dette sted.

Vi beder om, at han/hun i Helligåndens kraft må evne at virkeliggøre det, som han/hun er i Jesus Kristus, så han/hun i og ud fra vor kirke må tjene efter din vilje.Hjælp os til at stå bag ham/hende med vor omsorg og forbøn.

I Jesu navn! Amen.
Bøn ved medlemsvelkomst i forbindelse med  åbent medlemskab:

Jesus Kristus.Vi takker dig for NN, som du har kaldet til fællesskab med dig og din menighed.Lad ham/hende være et lem på dit legeme.

Giv ham/hende din Hellige Ånd til liv, til hjælp, til tjeneste, til kraft.Velsign hans/hendes skridt fra denne dag, og vis ham/hende den vej, han/hun skal vandre med dig.

Hold ham/hende fast ved troen på dig, når prøvelser sætter ind, og lad ham/hende altid vide, at han/hun er Guds barn, og intet kan rive ham/hende ud af din kærlighed.Lad ham/hende vokse i troen og til stadighed finde ind i tættere fællesskab med dig.

NN, Herren velsigne dig og bevare dig.Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig.Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.

I Jesu navn! Amen.