Indgangsbønner

Hellige Gud, vor Fader.
Tak, at vi må træde frem for dig i tillid til, at du tager imod os.
Vi kommer til dig som vi er med hverdagens glæder og sorger, sejre og nederlag i krop og sind.
Vi kommer for at takke, lovprise og tilbede dig,
for at åbne vore hjerter for dig,
for at lytte til dig
og finde glæde, håb og kraft
til at leve som dine børn.
Mød os på dette sted og velsign os.
Amen

Gud.
Vi søger dit ansigt.
Vi ser op til dig og vender øre og hjerte mod dig.
Hos dig er livet, glæden, freden, håbet.
Se på os med kærlige øjne,
tal til vore hjerter med ord, der skaber, hvad de nævner.
Du har det evige livs ord.
Amen

Gud Fader, Søn og Helligånd.
Vi takker dig, fordi vi igen i dag må mødes her
i Jesu navn for at søge dit ansigt.
Kom og vær os nær i alt,
hvad vi skal dele med hinanden.
Velsign os ud af din grænseløse kærlighed,
så vi kan være til velsignelse.
Vi beder i Jesu navn.
Amen.

(Egner sig til at blive bedt af menigheden i fællesskab)
Herre, vi kommer til dig med tak og lovsang,
for du er Gud og vi er dit folk!
Vi kommer for at høre, hvad du vil sige til os.
Hjælp os at have åbne hjerter og åbne sind,
så vi kan modtage det, du rækker os,
i Jesu navn, Amen.

(Egner sig til at blive bedt af menigheden i fællesskab)
Opstandne Kristus. Livets Herre.
Vi er her for at tilbede og takke dig
Kom os i møde.
Giv os din fred og velsign os.
Amen.

Herre, vi kommer, som vi er
for at samles hos dig.
Tak fordi du møder os,
og kalder os til at følge dig.
Hjælp os til at være lydhøre
for dig og for hinanden.
I Jesu navn
Amen.

Påskebøn:
Hellige og kærlige Gud
vi glæder os og jubler for dig,
som har opvakt Kristus fra de døde.
Tak at du fornyer verden
og giver os del i det liv, som aldrig dør.
Fyld os med opstandelsens kraft,
så mørket i os viger,
og lyset bryder frem.
Amen

Pinsebøn:
Levende Gud,
som giver alting liv og ånde,
kom og blæs liv i os.
Så vi får mod til at tro,
styrke til at håbe
og vilje til at elske.
Kom Hellige Ånd,
I Jesu navn,
Amen

Julebøn:
Herre, du kommer til os
med lys og med fred;
for du er Gud og vi er dit folk!
Kom til os på ny, så det bliver jul
i vore hjerter og i vores verden.
Hjælp os at tage imod
dig og hinanden
i Jesu navn, Amen.