Barnevelsignelse

Barnevelsignelse finder sted i en gudstjeneste, hvor vi beder om Guds velsignelse over den nyfødte. Ved barnevelsignelsen takker vi for den nyfødte, vi beder for forældrene, der skal opdrage barnet, og for menig­heden, hvor barnet vokser op, at den vil omslutte det med kærlighed.

To forslag til barnevelsignelse:

Barnevelsignelse A er helt enkel

Barnevelsignelsen placeres i gudstjenesteforløb A og B efter første salme eller umiddelbart før prædikenen. I gudstjenesteforløb C kan barnevelsignelsen sættes i stedet for ”frie indslag”. Evt. udelades første skriftlæsning.

Salme

Familien kaldes frem foran menigheden
Forældrene med barnet og evt. ældre søskende. Øvrig familie bliver normalt siddende.

Indledning/præsentation
Velkomst til familien, lykønskning til forældre og søskende. Deres navne nævnes. Barnets navn og fødselsdag nævnes.

Skriftlæsning
Mark 10,13-16.

P: ”I barnevelsignelsen følger vi Jesu eksempel. Evangelisten Markus skriver …”

Bøn og velsignelse
Menigheden rejser sig, mens præsten beder en kort bøn for barnet og for familien. Bønnen afsluttes med, at præsten lægger sin hånd på barnets hoved (eller tager barnets hånd) og med navns nævnelse lyser den aronitiske velsignelse (4. Mos. 6,24-26).

Formaning/opmuntring
Fx.: ”Kære familie. I har fået betroet en stor gave og opgave med NN (barnets navn). Bliv ved at bede for jeres barn – og bed med ham/hende, så han/hun selv lærer vejen til Jesus at kende. NN er også en stor gave og opgave til os som menighed. Derfor skal vi stå sammen om denne familie og dette barn i omsorg og forbøn gennem hele hans/hendes opvækst.”(Formulér med egne ord.)

Menighedens hilsen
Alt efter menighedens skik overrækkes en gave til forældrene/barnet – fx. bogen ”Til dig fra din kirke” eller en børnebibel. Med eller uden gave får familien/barnet et særligt udvalgt skriftord. Fx.:

  • Joh. 1,12: Alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn.
  • Gal. 3,26: I er alle Guds børn ved troen, i Kristus Jesus.
  • 1. Tess. 5,5: I er jo alle lysets børn og dagens børn. Vi tilhører ikke natten, og heller ikke mørket.
  • 1. Joh. 3,1: Se, hvor stor kærlighed Faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det!

Salme/lovsang

Familien tager plads

Gudstjenesten fortsætter

Barnevelsignelse B lægger op til mere aktiv medvirken af forældre og menighed