ressourcer

Ressourcer er en “værktøjskasse” med forslag til mange af gudstjenestens detaljer, henvisninger til websteder og literatur, hvor et relevant materiale kan hentes, og vejledninger i forbindelse med bryllup og begravelse.

Alle formuleringer, som ikke er direkte bibelcitater, (med undtagelse af vielsesritualet) bør gennemarbejdes, rettes til og evt. omformuleres, så ordlyd og tone er naturlig for den, der skal sige ordene i gudstjenesten.