Nadver

Nadveren indstiftes af Jesus ved påskemåltidet skærtorsdag. Nadveren kaldes mange ting. Det danske ord ”nadver” betyder oprindeligt aftensmåltid. Det er også kaldt brødets brydelse, eukaristi (taksigelse) og kommunion (fællesskab). De forskellige navne afslører, hvilket aspekt i nadveren, der lægges vægt på.

Læse mere om nadveren: Nadverens betydning

Forslag til nadverliturgier:

Nadver A – en helt enkel, 'traditionel' nadverfejring, som kendes fra de fleste baptistkirker

Under salmen umiddelbart før nadveren indtager præsten (eller gudstjenestelederen – ”P”) og nadvertjenerne (”N”) deres pladser ved nadverbordet: P i midten og én eller to N ved hver side. På nadverbordet står 2 eller 4 diske og ét brød samt bakker med bægre m. vin eller saft.

Nadvertekst
1. Kor. 11,23-26. En paralleltekst fra evangelierne kan anvendes. Fx. Matt. 26,26-29.

Brødet:

Takkebøn for brødet
Hvis brødet er dækket af en serviet, fjerner P servietten, så brødet er synligt.  Evt. kan P løfte det hele brød op.
P: ”Jesus tog et brød og takkede.
Vi vil også takke.”
En N rejser sig og beder en kort takkebøn for brødet.

Brødet brydes
P: ”Jesus brød brødet.”
Evt. tilføjes: ”Mens vi bryder brødet, synger vi salme nr…” (en kort nadversalme eller salme om Jesu død.)
Det brudte brød fordeles på to/fire diske.

Uddeling af brødet
Alle ved bordet rejser sig.
P løfter en brøddisk i hver hånd og siger:
”Jesus siger: Dette er mit legeme, som gives for jer, gør dette til ihukommelse af mig.”
P rækker brøddiskene til N.
N deler brødet ud til menigheden (under uddelingen er der stilhed i salen, eller der spilles stille musik) og vender derefter tilbage til bordet, hvor P modtager diskene.
P deler brød ud til N. P tager selv brødet til sidst og sætter sig.
Kort, stille pause.
På forhånd har N aftalt, hvordan uddelingen mest praktisk kan foregå.

Bægeret:

Takkebøn for bægeret
Hvis bægerbakkerne er dækket af et låg, fjerner P låget.
P: ”Jesus tog bægeret og takkede. Vi vil takke for bægeret.”
En N rejser sig og beder en kort takkebøn for bægeret.

Uddeling af bægrene
Alle ved bordet rejser sig.
P løfter en bægerbakke op og siger: ”Jesus siger: ’Dette bæger er den nye pagt ved mit blod; gør dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig!’ ”
P rækker bægerbakkerne til N, som deler ud i forsamlingen. (Under uddelingen er der stilhed i salen, eller der spilles stille musik.) N vender tilbage til bordet, hvor P modtager bakkerne og deler bægre ud til N.
Til sidst tager P selv et bæger og sætter sig.
Kort, stille pause.

Afslutning
P lægger låget på bægerbakkerne og evt. serviet over brødet.
P siger: ”Hver gang I spiser dette brød og drikker bægeret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer. Amen.”

Gudstjenesten fortsætter med salme, forbøn m.v.

Nadver B – rummer flere elementer fra klassiske nadverliturgier, tilpasset frikirkelige rammer

Udvidet nadverliturgi. (I denne nadverliturgi er flere elementer fra klassiske nadverliturgier medtaget og tilpasset.)

Under salmen umiddelbart før nadveren indtager præsten (eller gudstjenestelederen – ”P”) og nadvertjenerne (”N”) deres pladser ved nadverbordet: P i midten og én eller to N ved hver side. På nadverbordet står 2 eller 4 diske og ét brød samt bakker med bægre m. vin eller saft.

Indledning:

Fredshilsen (evt. stående)
ENTEN:
P: ”Vel mødt om Herrens bord. Det er Herren Jesus selv, som indbyder os som sine brødre og søstre til dette måltid og uforbeholdent tager imod enhver, som kommer til ham. Så vil vi da tage imod hinanden, som Jesus tager imod hver af os. Lad os rejse os og ønske hinanden ’Guds fred’.”
Alle rejser sig, vender sig mod hinanden og hilser med håndtryk og ordene ”Guds fred!” Præst og nadvertjenere kan gå til de forreste rækker.

ELLER:
P: ”Lad os her ved Herrens bord ønske hinanden Guds fred. Sig efter mig: Må Guds fred, som overgår al forstand, (forsamlingen gentager) Bevare jeres (vore) hjerter og tanker i Kristus Jesus. (forsamlingen gentager) Amen.”

Fadervor (stående)
P: ”Lad os blive stående og sammen bede Herrens bøn.” Fadervor bedes i fællesskab.

Lovprisning/Helligsang (stående)
Vælg fx mellem: BS nr. 573, nr. 2 v.4., Hellig, hellig, hellig, Gud fra evighed, Hellig er Herren, DDS nr. 438, Lovprisningen fra Es. 6,3 / Åb 4,8 siges evt. som veksellæsning:
P: ”Hellig, hellig, hellig er Herren Gud den almægtige, Hele jorden er fuld af hans herlighed.”
Menighed: ” Hellig, hellig, hellig er Herren Gud den almægtige, han som var og som er og som kommer.”

Nadvertekst (stående)
P læser nadverteksten:
1. Kor. 11,23-26 eller Matt. 26,26-29 eller Mark. 14,22-25.

Bøn (stående)
P: ”Herre Jesus, vi forkynder din død,
vi priser din opstandelse,
vi forventer dit komme i herlighed. Amen”
(Menigheden sætter sig)

Brødet:

Takkebøn for brødet
Hvis brødet er dækket af en serviet, fjerner P servietten, så brødet er synligt. Evt. kan P løfte det hele brød op.
P: ”Brødet, som vi bryder er fællesskab med Kristi legeme. Fordi der er ét brød, er vi alle ét legeme, for vi får alle del i det ene brød. (jfr. 1. Kor. 10,16-17) Lad os takke for brødet.”
En N rejser sig og beder en kort takkebøn for brødet.

Brødet brydes – evt. salme
ENTEN:
Brødet brydes i stilhed.
ELLER:
P : ”Mens vi bryder brødet, synger vi salme nr…” (en kort nadversalme eller salme om Jesu død.)

Det brudte brød fordeles på to/fire diske
Alle ved bordet rejser sig.
P løfter en brøddisk i hver hånd og siger: ”Jesus siger: Dette er mit legeme, som gives for jer, gør dette til ihukommelse af mig.”
P rækker brøddiskene til N.
N deler brødet ud til menigheden (under uddelingen er der stilhed i salen, eller der spilles stille musik) og vender derefter tilbage til bordet, hvor P modtager diskene og deler brød ud til N.
P tager selv brødet til sidst og sætter sig – – kort, stille pause.
På forhånd har N aftalt, hvordan uddelingen mest praktisk kan foregå.

Bægeret:

Takkebøn for bægeret
Hvis bægerbakkerne er dækket af et låg, fjerner P låget.
P: ”Velsignelsens bæger, som vi velsigner, er fællesskab med Kristi blod. Lad os sige tak for bægeret.”
En N rejser sig og beder en kort takkebøn for bægeret.

Uddeling af bægrene
Alle ved bordet rejser sig.
P løfter en bægerbakke op og siger: ”Jesus siger: ’Dette bæger er den nye pagt ved mit blod; gør dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig!’ ”
P rækker bægerbakkerne til N, som deler ud i forsamlingen. (Under uddelingen er der stilhed i salen, eller der spilles stille musik.)
N vender tilbage til bordet, hvor P modtager bakkerne og deler bægre ud til N.
Til sidst tager P selv et bæger og sætter sig – – kort, stille pause.

Afsluttende skriftord
P lægger låget på bægerbakkerne og dækker evt. brødet med servietten.
P læser et kort skriftord – fx Rom. 8,1-2+32. eller Jer. 31,33b-34. eller Ez. 36,26-28 el. a.

Gudstjenesten fortsætter med salme, forbøn m.v.

Nadver C – nadver med med fællesbæger

Under salmen umiddelbart før nadveren indtager præsten og én nadvertjener deres pladser ved nadverbordet, eller N bliver på sin plads i salen indtil uddelingen.

På nadverbordet står én disk med et brød samt ét fællesbæger m. vin eller saft.
Nadveren indeledes som nadverliturgi A eller B til og med læsning af nadverteksten. Derefter som følger:

Takkebøn for brød og bæger
P: ”Velsignelsens bæger, som vi velsigner, er det ikke fællesskab med Kristi blod? Brødet, som vi bryder, er det ikke fællesskab med Kristi legeme? Fordi der er ét brød, er vi alle ét legeme, for vi får alle del i det ene brød. Lad os takke for brødet og for bægeret.”
Nadvertjeneren beder én takkebøn for både brødet og bægeret.

Brødet brydes
Det anbefales at bruge en type brød, der ikke smuldrer for meget, fx pitabrød.  En del brød kan være skåret på forhånd, så kun et enkelt pitabrød skal brydes.
P behøver ikke at sige noget, men bryder brødet, så handlingen er synlig for forsamlingen.

Uddeling: Nadvergæsterne går frem, modtager brødet og dypper det i bægeret

P rækker N disken med det brudte brød og tager selv bægeret. Begge går frem foran nadverbordet, så forsamlingen har fri adgang til dem, og stiller sig med et par meters afstand fra hinanden.
P: ”Jesus siger: ’Dette er mig legeme, som gives for jer, og dette bæger er den nye pagt ved mit blod. Gør dette til ihukommelse af mig. – Kom, smag og se, at Herren er god!”

Menigheden går frem. Hver enkelt modtager et stykke brød, som dyppes i bægeret og spises.

Ved uddelingen kan siges til hver enkelt deltager
– i forb. m. brødet:
”Jesu Kristi legeme givet for dig.”
eller blot: ”Jesu Kristi legeme.” –
alternativt: ”Jesus siger: Jeg er livets brød.”
– i forb. m. bægeret:
”Jesu Kristi blod udgydt for dig.”
eller blot: ”Jesu Kristi blod.” –
alternativt: ”Den der tørster, skal komme til mig og drikke.”

Derfra kan enhver gå til sin plads, eller tænde et lys i en lysglobe (el. lign.)

Under uddelingen kan der spilles passende musik. Når uddelingen til forsamlingen er endt, byder præsten og nadvertjeneren brød og bæger til hinanden. P tager disk og bæger og stiller dem på nadverbordet. N går til sin plads i salen.

Afslutning

P læser et kort skriftord – fx Rom. 8,1-2+32. eller Jer. 31,33b-34. eller Ez. 36,26-28 el. a.

Gudstjenesten fortsætter med salme, forbøn m.v.

Nadver D – til fx cafégudstjenester eller agapemåltider

I forb. m. cafégudstjeneste eller agapemåltid sidder menigheden omkring et eller flere borde.  Hvis der er flere borde, skal der helst være cirka lige mange mennesker omkring hvert bord.  Ved hver plads skal der stå et lille bæger.

Nadveren foregår siddende omkring bordet. Samværet forinden kan være cafégudstjeneste, agapemåltid, bibelsamtale o.m.a.

Præsten (P) placerer sig cirka midt for bordet/midt i salen med borde. Ved præstens plads står en disk med et brød og et stort fællesbæger eller en kande med vin/saft.

Fællessang
Nadversalme, Jesu-kors-salme, Helligsang, lovsangskor eller Taizésang.

Fadervor bedes i fællesskab

Nadvertekst
P læser nadverteksten:
1. Kor. 11,23-26 eller Matt. 26,26-29 eller Mark. 14,22-25

Takkebøn for brød og bæger. Evt. som fri bøn
P: ”Velsignelsens bæger, som vi velsigner, er det ikke fællesskab med Kristi blod? Brødet, som vi bryder, er det ikke fællesskab med Kristi legeme? Fordi der er ét brød, er vi alle ét legeme, for vi får alle del i det ene brød. Lad os takke for brødet og for bægeret. Hvem, der vil kan lede os i takkebøn.”
Giv god tid til, at alle der vil kan tage del i bønnen.
Den frie bøn kan afsluttes således:
P: ”Herre Jesus, vi forkynder din død, vi priser din opstandelse, vi forventer dit komme i herlighed. Amen”

ELLER
Én person ved bordet beder én takkebøn for både brødet og bægeret.

Brødet deles
P løfter det hele brød og siger: ”Jesus siger: Dette er mit legeme, som gives for jer, gør dette til ihukommelse af mig.”
P brækker et stykke af brødet og rækker det til sin sidemand, derefter rækker han hele brødet til sidemanden.
Sidemanden brækker et stykke af til den næste og så fremdeles.
Til sidst modtager P brødet fra sidemanden på den anden side.

Hvis der er flere borde, deler præsten brødet i så mange dele, som der er borde, og lægger en del på hvert bord (evt. med hjælp af en nadvertjener).
Derefter løfter P brødstykket på sit eget bord op og siger: ”Jesus siger: Dette er mit legeme, som gives for jer, gør dette til ihukommelse af mig.”
P viser med sit eksempel, hvordan brøddelingen foregår (som ovenfor).

Idet man rækker brødet til sidemanden, kan man sige: ”Jesu Kristi legeme brudt for dig,” eller blot: ”Jesu kristi legeme.”
Når brødet er delt hele vejen omkring bordet: en kort stille pause.

Bægeret
P løfter fællesbægeret op og siger: ”Jesus siger: ’Dette bæger er den nye pagt ved mit blod; gør dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig!’ ”
Derefter skænker P lidt i sidemandens lille bæger og rækker sidemanden fællesbægeret – og så fremdeles.

Hvis der er flere borde kan en nadvertjener hjælpe med at bære fællesbægeret fra bord til bord –
Eller P skænker op i et antal mindre fællesbægre svarende til antal borde. Nadvertjeneren og P fordeler fællesbægrene på bordene.
P viser med sit eksempel, hvordan bægeret deles (som ovenfor).

Idet man skæmker for sin sidemand, kam man sige: “Jesu Kristi blod udgydt for dig.” Eller blot: “Jesu Kristi blod.”

Afslutning
P læser et kort skriftord – f. eks.Rom. 8,1-2+32. eller Jer. 31,33b-34. eller Ez. 36,26-28 el. a.

Samværet fortsættes eller afsluttes – evt. med bøn og sang

Nadver E – med vægt på bekendelsesaspektet i nadveren

Nadverliturgi, hvor vægten ligger på bekendelsesaspektet i nadverhandlingen.Under salmen umiddelbart før nadveren indtager præsten (eller gudstjenestelederen – ”P”) og nadvertjenerne (”N”) deres pladser ved nadverbordet: P i midten og én eller to N ved hver side. På nadverbordet står 2 eller 4 diske og ét brød samt bakker med bægre m. vin eller saft.

Indledning
Indledning om nadverens betydning, fx ud fra Jesus som Livets Brød og Vintræet, som vi alle er podet ind på, eller en anden inspiration fra artiklen om nadveren, afsluttende med
P: ” Alle, der tror eller ønsker at tro, er inviteret ind i dette fællesskab med Jesus. Men hvad er det så, vi tror på: For at blive mindet om det, vil vi sammen læse den oldkirkelige trosbekendelse, som forener os med alle andre kristne verden over – bekendelsen af troen på den treenige Gud, Fader, Søn og Helligånd.”

Trosbekendelsen (stående)
Fælles recitation af en af trosbekendelserne, oftest den apostolske
P: ”Lad os sammen bekende vores kristne tro, som vi har den fra oldkirken:”
Menighed: ”Vi tror på …. …. …. ”

Syndsbekendelse (siddende)
P: ”I det nye testamente læser vi:
Således elskede Gud verden, at Han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. (Joh 3,16)
Vi har alle syndet og mistet herligheden fra Gud. (Rom 3.23)
Men hvis vi bekender vore synder, er Han trofast og retfærdig, så Han tilgiver os vore synder og renser os fra al uretfærdighed. (1.Joh 1.9)

Lad os bede: Barmhjertige Gud, vi bekender for Dig, at vi er bundet af det ondes magt og ikke kan befri os selv. Vi har syndet imod Dig i tanke, ord og gerning, både ved det, vi har gjort, og ved det, vi har undladt at gøre. Vi har ikke elsket Dig af hele vort hjerte! Vi har ikke elsket vor næste som os selv! For Jesu Kristi skyld: Hav barmhjertighed med os! Tilgiv os, forny os og led os, så vi kan fryde os ved Din vilje og vandre Dine veje, – Dit hellige navn til ære. Amen! Lad os nu være stille og hver for sig åbne os for Gud. Erkend din synd og indrøm din afmagt og bed Gud hjælpe dig.” Stilhed Syndsforladelse: P: ”På Jesu Kristi befaling og for Hans lidelses og døds skyld tilsiger tilsiges os tilgivelse for vore synder – i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen!”

Lovprisning – menighed: ”Ære være Gud i det højeste, og på jorden fred til mennesker med Guds velbehag.” (Luk 2,14)

Nadverhandling
Hvis brødet og vinen er dækket til, tages serviet/låg af.
P: ”Paulus siger: For jeg har modtaget fra Herren og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød (brødet løftes op), takkede.

Bøn for brød og bæger
P: “Lad os takke”:
N1 beder, fokus er på nadverens betydning.

Brødsbrydelse – evt. korsang/salme
En eller flere nadvertjenere er med til at bryde brødet.
Herunder kan et kor synge, menigheden kan synge en nadversalme eller der kan være stilhed.

Uddeling af brødet
P: ”Jesus sagde: Dette er mit legeme, som gives for jer; gør dette til ihukommelse af mig!”

Brødet deles ud til menigheden, som sidder. Afsluttende sætter nadvertjenerne sig og få budt brødet af P. Af praktiske grunde kan en N byde P først, så det ikke bliver hastværk senere.

Uddeling af vin/saft
P: ”Ligeså tog Jesus også bægeret og sagde: Dette er den nye pagt ved mit blod: gør dette, hver gang i drikker det, til ihukommelse af mig!”
Vinen uddeles, afsluttende sætter nadvertjenerne sig og får et glas af P. Af praktiske grunde kan en N byde P først, så det ikke bliver hastværk senere.
Derefter siger P: ”For hver gang I spiser dette brød og drikker bægeret forkynder I Herrens død, indtil han kommer.”

Bøn (alle)
P: ”Lad os alle bekende:”
Menighed: ”Herre Jesus, vi forkynder din død,
vi priser din opstandelse,
vi forventer dit komme i herlighed. Amen”

Bøn for verden
N2. Denne bøn runder nadveren af og handler om menigheden, lokalområdet og verden, læs gerne avisen eller lyt til nyheder, så bønnen kan være opdateret.

Gudstjenesten fortsætter med salme, forbøn m.v.

Nadver F (i hjemmet)

Ved nadver i hjemmet er der som regel kun få deltagere – værten og den nærmeste familie, derudover præsten (P) og en eller to fra menigheden.
Deltagerne placerer sig omkring et bord eller ved sygesengen (hvor der stilles et lille bord eller en taburet til brød og bæger). På bordet står en disk med et brød, et fællesbæger og et antal små bægre svarende til antal deltagere.

Salme
Kort nadversalme eller Jesu-kors-salme eller en lovsang. Evt. en salme efter værtens/den syges ønske.  Hvis deltagerne er meget få eller der ikke er ”sangere” blandt dem, kan P i stedet læse BS nr. 345: ’Skriv dig, Jesus, på mit hjerte,’ eller BS nr. 197: ’ Min Jesus, lad mit hjerte få,’ eller et andet passende salmevers, eller salmen kan udelades.

Indledende skriftord

P: ”Jesus siger: ’Se, jeg står ved døren og banker på; hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig.’” (Åb. 3,20)

Fadervor bedes i fællesskab

Nadvertekst
P læser 1. Kor. 11,23-26

Brødet brydes
P bryder brødet uden ord.

Uddeling af brødet
P: ”Jesus siger: Dette er mit legeme, som gives for jer, gør dette til ihukommelse af mig.”
P rækker brødet til hver deltager, begyndende med værten/den syge, og tager selv brød til sidst.
Kort stille pause

Bægeret deles
P: ”Jesus siger: ’Dette bæger er den nye pagt ved mit blod; gør dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig!’ ”
P skænker vin/saft fra fællesbægeret i de små bægre og rækker derefter et bæger til hver deltager. (Vinen/saften kan også være skænket op på forhånd.)
P tager sit bæger til sidst.
Kort stille pause.

Afslutning
P læser et kort skriftord – fx. Rom. 8,1-2+32.
P beder en kort bøn for hjemmet/den syge.

Velsignelse
P lyser en velsignelse (siddende).
Evt. kan alle omkring bordet fatte hinandens hænder under velsignelsen.