Tekstrækker

Tekstrækken angiver gudstjenestens bibelske læsninger, som er knyttet til kirkeårets søndage og helligdage. Første tekstrække har været anvendt siden oldkirken, mens anden teksrække blev indført i Danmark i det 19. århundrede.

Se tekstrækkerne på www.bibelselskabet.dk