Bønner

En række eksempler på formulering af bønner i forskellige situationer.

Det er vigtigt, at bønnerne i en gudstjenestesituation er formuleret sådan, at der er overensstemmelse mellem sprogbrugen, stilen og tonen i bønnen og den person, der siger bønnen på alles vegne.

Derfor bør bønnerne her ikke blot “tages råt”, men rettes til i ordvalg og stil af den, der skal bede bønnen – eller blot bruges som inspiration til indholdet af bønnen.