Lovprisnings- og takkebønner

Lovprisnings- og takkebøn i gudstjenestens indledning:

Jesus Kristus.
Vi lovpriser dig, vi takker dig af hele vort hjerte,
for dit liv, for din død, for din opstandelse.
Tak at du, der selv er Gud, gav afkald på alt
for at blive menneske, bror til os syndere.
Du mødte vore fristelser, men lod dig ikke rive med.
Du mødte vore sorger og vor lidelse – og du lod dig rive med i kærlighed.
Du mødte vor selviskhed og ondskab – og lod dig knuse, mens du bad for os.
Du blev dømt for vor skyld – og du bar vor skyld i døden på korset.
Du blev lagt i graven, og vi så, at Gud var død.
Men du opstod – du lever!
Du møder os med den samme kærlighed, som vi så i din død.
Og ligesom du opstod fra de døde, lader du os lægge alt det gamle bag os –
al vor synd. Den ligger i din grav – men du lever, og vi skal leve.
Du giver os nyt liv, nyt håb, nye mål – en ny vej at vandre.
Du giver os din Ånd i vore hjerter, så vi må kaldes Guds børn, og vi er det.
Du giver os hinanden som søstre og brødre.
Du åbner verden for os som en mark, hvor din kærlighed skal sås.
Du giver os den nåde, at vi må gå livets ærinde på dødens jord
og se, at dit rige er os nær – for du lever.
Vi takker dig af hele vort hjerte.
Vi priser dig. Vi tilbeder dig, levende Kristus.
Amen.

Lovprisnings- og bekendelsesbøn:

Herre, vor Gud, vor himmelske far, vi priser og ærer dig.
Vi bøjer os for din storhed og herlighed.
Du, vor skaber, vi takker dig for livet, du giver, og for alle dets muligheder.
Herre, du har sat os til at herske over det, du har skabt, du har givet os frihed til at sige ja eller nej til at gøre din vilje.
Tilgiv os, når vort nej betyder, at dit skaberværk ødelægges.
Tilgiv os, når mennesker får dårlige livsvilkår, fordi vi ikke vil leve din vilje og kærlighed ud.
Tak, at du med Jesus Kristus selv kom til vor jord for at frelse os og derved hjælpe os til at leve et sandt menneskeliv.
Herre, kom nu til os i Helligånd, oplys os, så vi kan se, hvem du er, og så vi kan se, hvem vi er, kan se vor synd og skyld, kan se vort behov for tilgivelse og frelse, for vejledning.
Hjælp os til at høre, hvad du vil sige til os.
I Jesu navn amen.

Indsamlings-takkebøn:

Herre, vor Gud, du vor skaber og far, du, der giver os alt.
Tak for din omsorg og dine gaver til os.
Hjælp os til at forvalte det, du giver os, efter din vilje.
Af det, du har betroet os, bringer vi her vor gave.
Lad den blive til gavn for arbejdet i menighed og kirke./Lad den komme de mennesker til gavn/Lad den komme det formål (formålet nævnes evt.) til gavn, som gaven er tiltænkt.
I Jesu navn amen.