Bøn ved indsættelse/udsendelse

Bøn ved indsættelse til tjeneste i menigheden:

Himmelske Far. Tak, at du har skabt os med fællesskab for øje. Tak, at vi ikke er ens, men du har givet os forskellige evner til fælles gavn.

Jesus Kristus. Tak, at du i din tjeneste for os viste, hvad et sandt liv går ud på, nemlig at tjene andre. Tak for dit liv, din død og din opstandelse, der sætter os fri til at leve i tro og glæde.

Gode Helligånd. Tak, at du vil udruste NN til den tjeneste, som vi har kaldet ham/ hende til. Vi beder om indsigt, kræfter og mod til at øve denne tjeneste for dig og os.

NN, Herren velsigne og bevare dig,

Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig,

Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.

I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn.

Amen.

Vor Gud og Far.

Vi takker dig for din søn, Jesus Kristus, som du gav af kærlighed til frelse for alle, som tror på dig.

Jesus Kristus, vi takker dig, fordi du døde for vor skyld.

Tak, Gud, at du oprejste ham, og tak, at du ved Helligåndens kraft i dåben har gjort os til lemmer på hans legeme.

Vi takker dig for NN og hans/hendes tilsagn om at varetage opgaven som … (opgaven nævnes).

Du gode Helligånd. Udrust nu din tjener med alt det, der er nødvendigt for at varetage den tjeneste, som han/hun har sagt ja til at varetage.

Giv ham/hende visdom og styrke og kærlighed til at være tjener efter din vilje.

Og hjælp os til at stå bag ham/hende med vor forbøn, hjælpsomhed og kærlighed.

NN, Herren velsigne dig og bevare dig,

Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig,

Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.

Amen.

Bøn ved udsendelse af missionær:
Vor Gud og Skaber, vi takker dig for din søn, Jesus Kristus, som du sendte til vor jord af kærlighed for at nyskabe dit skaberværk og for at frelse mennesker.

Jesus, tak, at du, da du gik her på jorden, udvalgte disciple til at fortsætte din gerning, og tak, at du siden har kaldt på kvinder og mænd til at gøre det samme.

Du gode Helligånd, tak, at du altid har givet kraft og styrke til opgaverne og stadig vil gøre det.

Gud, vi takker dig for NN og for den opgaver, du har betroet ham/hende at varetage.

Giv du ham/hende visdom og indsigt og kærlighed til at virke efter din vilje.
Vær du ham/hende altid nær med din kraft og styrke. ´

NN, Herren velsigne dig og bevare dig,

Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig,

Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.

Amen.