Julekrybbespil

Ekstemporal-krybbespil med børn

Kan anvendes til julefest eller julegudstjeneste eller som “prædiken” i en børnegudstjeneste ved juletid.

Børn i børnehavealder/de mindste klasser kan være med (ingen replikker).

En fortæller (voksen) fører børnene som ”dukker”, mens juleevangeliet genfortælles.

Personerne klædes hurtigt ud på stedet i kulørt lagenlærred (hver person har sin farve) –

“fårene” ligger på alle fire med pladevat over ryggen.

 

Personer (foruden fortælleren):

Maria (Rød)

Josef (Blå)

Krovært (Gul)

2-4 hyrder (Forskellige jordfarver)

2-4 får (Pladevat)

Engel (Hvid)

 

Scenen:

Udse på forhånd historiens lokaliteter i kirkerummet: Nazaret (i fjerneste hjørne), Betlehem (kroen og stalden – forrest i rummet), marken (lidt ude til siden).

Kulisser behøves ikke – de “skabes” af fantasien undervejs i spillet.

 

Rekvisitter:

Div. ”dragter” – evt. sikkerhedsnåle.

En krybbe med en dukke, der ligger svøbt på hø.

En skammel/stol til Maria.

Evt. et pindebål med flammer af gul cellofan til hyrderne på marken.

En Bibel (gerne den store fra nadverbordet)

 

Spillet:

Når alle personer er på plads (Maria og Josef i Nazaret, Kroværten i Betlehem, hyrder og får på marken, englen gemt indtil videre i et hjørne) Begynder fortællingen med oplæsning af Luk 2,1-3:

”Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, …”

Herfra begynder genfortællingen (gerne med lidt illustrativt dramatik – lang, trættende fodrejse – ikke plads i hele byen – kroværten er gnaven – hyrderne bliver først bange for englen o.s.v.), mens børnene føres rundt og “spiller” rollerne.

Krybben med dukken tages først frem, når Maria har ”født”.

Når englen har givet hyrderne sit budskab, kan hele forsamlingen agere” en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang.” Alle kan synge med på ”Halleluja” (omkvædet i ’Et barn er født i Betlehem’).