Påskemåltid

Agapemåltid med inspiration fra det jødiske påskemåltid.

Hent deltagerpapir (pdf)

Der er dækket op og pyntet til festmåltid – helst ved ét bord. Menuen består af usyret brød og lam med tilbehør – vin og eller saft efter lokal norm. På bordet står skåle med persille og saltvand. Hver deltager skal have en folder/et hæfte med hele teksten, da der er en del ord, der siges i kor.

Velkommen

LEDER: Velkommen til påskemåltid! Måltidet, vi skal fejre, er blevet fejret af jøderne i 3000 år, og for 2000 år siden fejrede Jesus det med sine disciple. De fejrede det for at huske, at de engang var et slavefolk i Egypten. Men Herren, Israels Gud, hørte folkets klageskrig og så deres lidelser, og Gud kaldte Moses til at gå i spidsen for dem og føre dem væk fra Egyptens slaveri. De befriede ikke sig selv, og Moses befriede dem ikke, men Gud lod det ske! Og han indgik en pagt med dem og sagde: ”Jeg vil tage jer til mig som mit folk, og jeg vil være jeres Gud.” (2. Mos 6,7). Den sidste aften i Egypten, slagtede de et lam og spiste usyret brød til. Det skete i en fart, så brødet nåede ikke at hæve. Derfor spiser jøder også i dag usyret brød – altså brød bagt uden gær – ved det årlige påskemåltid som et symbol på, at Gud frelste dem i den 11. time. Efterhånden kom andre elementer med i måltidet, fx at man spiste bitre urter – for os repræsenteret ved persille, vi skal dyppe i saltvand – for at vi ikke skal glemme de lidelser, der var forbundet med udvandringen, og de lidelser mennesker gennemgår i dag. Den sidste aften, Jesus var sammen med sine disciple, var det sådan, de gjorde. De spiste usyret brød, bitre urter, de drak af bægeret før måltidet og efter måltidet for at takke Gud, de mindedes Guds frelse, og de sang lovsang. Det var det gamle måltid. Men den dag blev det også et nyt måltid, for Jesus sagde, at nu betegnede måltidet også en ny pagt med Gud. Her er mere end Moses. Nu fejrer vi måltidet i glæde og taknemmelighed over at Gud har fuldført sin frelse ved at sende sin Søn, Jesus. Gennem Jesu liv, hans død på korset og hans opstandelse påskemorgen har alle mennesker nyt liv og frihed! Vi skal fejre et måltid, hvor en del elementer er de samme som i det jødiske påskemåltid, som Jesus fejrede, fordi vi skal huske, at Guds åbenbaring begyndte med at han åbenbarede sit navn for Israels folk, og at Guds søn blev født som jøde. På bordet foran dig står to glas. Det ene er til at drikke af, når du er tørstig, det andet er et særligt glas, som vi skal drikke en mundfuld af 4 gange i løbet af måltidet. Der er også usyret brød, matza, og en skål med persille og en med saltvand. Måltidet vil forløbe sådan, at vi begynder med at læse og bede sammen, så spiser vi maden, og efter måltidet skal vi igen lytte, bede og takke.

Inden måltidet Lyset tændes.

LEDER: Lad os begynde med at tænde et lys, der skal brænde under måltidet for at minde os om Guds nærvær. Det er en kvinde/pige, der tænder det for at minde os om, at Jesus Kristus, Verdens lys, kom til verden født af en kvinde, født af Maria. (EN KVINDE ELLER STOR PIGE TÆNDER LYSET)

NÅR LYSET ER TÆNDT LÆSER VI SAMMEN: Velsignet være du, Herre, vor Gud, universets Herre, som gennem din søn Jesus Kristus. har tændt lys i verdens nat.

Det første bæger – Håbets bæger

LEDER: Lad os fylde lidt vin/saft i vores glas, løfte det og takke Gud for, at vi kan være sammen og fejre håbet om befrielse, som Gud giver os: ALLE: Gud, vi takker dig, fordi du holder dine løfter, og fordi du ikke glemmer et eneste menneske. Til alle tider har der været magter, der hævder sig over mennesker og ødelægger liv og skaberværk – som Farao i Egypten. Du er større end alle magter, og til alle tider er det dig, vi sætter vores håb til. Lovet være dit navn. LEDER: Herren sagde til Moses: ”Jeg er Herren. Jeg vil befri jer fra trældommen”. (2. Mos 6,6) (ALLE DRIKKER)

Livet og tårerne

LEDER (TAGER PERSILLEN): Det er forår, når vi fejrer påske. Persillen her er et symbol på livet, der spirer og gror omkring os og i os. Tag et stykke persille hver, men spis det ikke endnu. Lad os læse fra Højsangen:

ALLE: Stå op, min kæreste, kom dog, min smukke! For nu er regntiden ovre, regnen er hørt op, den er borte. Blomsterne kommer til syne i landet, sangens tid er inde, turtelduens kurren høres i vores land. Figentræets frugt modnes, vinstokkens blomster dufter. Læg mig som en seglring ved dit hjerte, som en seglring om din arm; for kærligheden er stærk som døden. Vældige vande kan ikke slukke kærligheden. (Højsangen 2,10-13; 8,6-7)

LEDER (TAGER SKÅLEN MED SALTVAND) Til trods for alt det, Gud skabte livet til at være – nu symboliseret med persillen – er livet ofte fyldt med tårer. I aften fejrer vi ikke bare foråret og kærligheden. Vi fejrer den frihed, Gud har frelst os til. Men vi glemmer ikke at livet i Egypten var hårdt og fyldt med smerte og lidelse. Lad os heller aldrig glemme, at også i dag lider mennesker og råber på frihed. Lad os ikke glemme, at frihed og frelse har en pris. Lad os ikke glemme de tårer, der grædes nu. Lad os sammen prise Gud: ALLE: Velsignet være du, universets Herre, som giver os liv og husker os i vores nød LEDER Jeg sender nu skålen med saltvand rundt, dyp persillen i den og spis den (SALTVAND SENDES RUNDT).

Usyret brød – frihedens rene brød

LEDER (TAGER BRØDET): Ved påskemåltidet spiser vi usyret brød, fordi Israel, den nat de forlod slaveriet i Egypten, ikke havde tid at lade brødet hæve. Derfor blev det usyrede brød for dem et tegn på den befrielse, der lå foran dem. Lad os bede i fællesskab:

ALLE: Vi modtager dette brød i tak til dig, Gud, fordi Du sætter os fri. Herre vi ber for alle fangne og ufri – lad os finde frihed fra det, der binder.

LEDER Det usyrede brød er mere end et tegn på befrielsen. Brødet indeholder ikke gær. I Bibelen er gær et billede på alt det der gennemtrænger vores liv og løber af sted med os, det vi ikke kan styre og det, der alt for let kommer til at styre os. Påsken minder os om at tingene ikke behøver at være sådan som de er nu, men at nyt liv er muligt. Paulus skriver, og vi læser i fællesskab:

ALLE: I har ikke noget at prale af. Som I ved, skal der bare en lille smule surdej til at gennemsyre en hel dej. Se at få smidt den gamle, dårlige surdej ud, så I kan blive ligesom en helt ny dej. I skal være som de usyrede brød vi får til påske. Kristus, vores påskelam, er slagtet, og derfor kan vi nu fejre påske. Vi skal ikke spise brød der er hævet på en gammel, dårlig surdej, men usyrede brød, der er rene og ægte. (1. Kor 5:6,7 DNA)

LEDER (BRÆKKER DET USYREDE BRØD I TO, GEMMER DEN ENE HALVDEL UNDER EN SERVIET): Tag hver et stykke af brødet. Når alle har fået, og inden vi spiser det, sidder vi et øjeblik i stille bøn, og overvejer for os selv, om der er noget, vi skal lægge bag os eller begynde på ny med, hvor har vi brug for befrielse, og hvor har vi brug for forsoning. (STILHED OG PERSONLIG BØN I ET MINUT ELLER TO)

LEDER: Jeg har gemt den ene halvdel af brødet, for sådan var Kristus skjult i graven for en tid. Når vi har spist maden, vil vi tage den anden del af brødet frem igen, for Jesus opstod fra de døde – og sådan er det vores længsel, at vi en dag skal forenes med ham i hans rige, og alt det skabte befries fra ondskab og død. Lad os dele påskens brød med hinanden (ALLE SPISER BRØDET)

Det andet bæger – Glædens bæger

LEDER: Lad os fylde vores glas igen, men vent lidt med at drikke. Et glas er et symbol på glæde, og glæden fylder os ved tanken om, at Gud er vores befrier, som redder os fra døden.

ALLE: Hvor stor er ikke Guds godhed mod os! For hver enkelt af hans gerninger erklærer vi: Det ville have været tilstrækkeligt.

LEDER: Hvis Herren havde frelst os, men ikke havde dømt egypterne

ALLE: Det ville have være tilstrækkeligt

LEDER: Hvis Herren alene havde ødelagt egypternes guder, men ikke splittet det røde hav

ALLE: Det ville have været tilstrækkeligt

LEDER: Hvis han kun havde ladet os gå over havet, men ikke givet os manna i ørknen

ALLE: Det ville have været tilstrækkeligt

LEDER: Hvis han kun havde ført os gennem ørknen, men ikke givet os helligdagen

ALLE: Det ville have været tilstrækkeligt

LEDER: Hvis han kun havde givet os sit ord, men ingen ejendom

ALLE: Det ville have været tilstrækkeligt

LEDER: Hvis han kun havde sendt Moses, men ikke profeterne

ALLE: Det ville have været tilstrækkeligt

LEDER: Men den hellige Gud, velsignet være han, gav os alle disse velsignelser, og langt mere.

ALLE: Han sendte sin søn, som vores frelser og befrier. Velsignet være du, Gud, for i din barmhjertighed har du mødt alle vores behov. Du har givet os Kristus, syndernes tilgivelse, liv i overflod, liv med dig. Halleluja!

LEDER: Lad os drikke det andet bæger (ALLE DRIKKER)

Måltidet Nu skal vi spise sammen. Velbekomme!

Efter måltidet

LEDER: I den sidste nat, Jesus havde sammen med disciplene, spiste de påskemåltidet sammen, sådan som vi gør nu. De gik igennem nogle af de samme elementer, vi lige har gennemgået, og genfortalte historien om Guds frelse, for at minde hinanden om at Guds historie med mennesket handler om befrielse, om lys, håb og glæde, der kommer til verden. Men Jesus vendte også disciplenes blik fremad, for Guds frelse er ikke kun noget, der skete engang for længe siden i Ægypten, men det er noget vi længes efter må ske også i dag og det begyndte på ny igen med Jesus.

Det tredje bæger – Fællesskabets bæger

LEDER: Da Jesus havde sat sig med disciplene omkring bordet sagde han: “Jeg har længtes efter at spise påskemåltidet her sammen med jer inden jeg skal slås ihjel. I skal vide at jeg ikke kommer til at spise et påskemåltid igen før alting er opfyldt i Guds rige.” Så tog Jesus et bæger med vin, takkede Gud og sagde: “I skal tage bægeret her og dele vinen mellem jer. Jeg kommer ikke til at drikke vin igen før Guds rige er kommet.” (Lukas 22, 15-18 DNA) På den måde samlede han disciplene i et fællesskab omkring sig og omkring det nye, han satte i gang i verden. Vi er en del af det fællesskab, vi bærer Guds rige i os.

ALLE: Velsignet være du Gud, hele verdens herre, for du satte os i et fællesskab med dig og med hinanden. Vi har del i dig, som du har del i os, sammen bærer vi løftet om din fornyelse af alting, håbet om at du må blive alt i alle.

LEDER: Lad os drikke det tredje bæger (ALLE DRIKKER)

Brødet og vinen præsenteres

LEDER (TAGER DET GEMTE BRØD FREM) På bordet har vi brød. Lad os takke Gud i fællesskab.

ALLE: Velsignet være du, Gud, Herre over hele Jorden, du som sagde: ”Jeg er livets brød, den som kommer til mig skal ikke sulte.” Ved din skabelse har vi modtaget dette brød, frembragt af Jorden, formet af menneskers hænder, må det for os blive livets brød!

LEDER: På bordet har vi også vin/saft. Lad os takke Gud i fællesskab.

ALLE: Velsignet være du, Gud, Herre over hele jorden, du, som sagde: ”Den, der tørster, skal komme til mig og drikke”. Af dig har vi modtaget dette bæger, Jordens frugt frembragt af menneskers hænder, må det for os blive Livets drik!

LEDER: Vi, der sidder om bordet, er et med hinanden og med alle andre, der fejrer måltidet.

ALLE: Velsignelsens bæger, som vi velsigner, er det ikke fællesskab med Kristi blod? Brødet, som vi bryder, er det ikke fællesskab med Kristi legeme? Fordi der er ét brød, er vi alle ét legeme, for vi får alle del i det ene brød. (1. Kor 10,16-17)

LEDER: Som kornet, der engang var spredt på markerne, og druerne, der engang var spredt på bjergene, nu er bragt sammen på dette bord i brød og vin, er det vores bøn, at vi må blive et i ham.

Livets brød

LEDER: Lad os tænke på Jesus, vores herre.

ALLE: Kristus led for vores skyld. Han er vores forbillede, vi søger at følge i hans fodspor: Han begik ingen synd og sagde aldrig et usandt ord.

Da han blev hånet, svarede han ikke igen, og han truede ikke med at gøre gengæld, da han blev pint. Han overlod alt til den retfærdige dommer. Han fjernede vores synd og tog dem med sig da han blev hængt op på korset for at vi kunne blive befriet for synden og leve som Gud ville have det. Hans sår har helbredt os. (1. Peter 2, 21-24)

LEDER (MENS HAN TAGER BRØDET, BRYDER DET OG SENDER DET RUNDT SÅ ALLE KAN TAGE): Og han tog et brød, takkede og brød det, gav dem det og sagde: “Dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig.” (Lukas 22, 19) (NÅR ALLE HAR MODTAGET ET STYKKE AF BRØDET SPISER MAN DET SAMTIDIGT)

Det fjerde bæger – Livets bæger

LEDER: Lad os have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus.

ALLE: han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig; og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. (Fil 2, 6-11)

LEDER (MENS HAN TAGER ET FÆLLES BÆGER, FYLDER MED VIN OG SENDER RUNDT TIL ALLE): “Ligeså tog han bægeret efter måltidet og sagde: “Dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer.”

ALLE: Kristus, vi bekender din død, vi forkynder din opstandelse, vi venter med længsel din tilsynekomst.

LEDER: Vi har fejret påskemåltidet. Vi mindes Guds kald til Abraham, til Moses, til et folk i fangenskab, hvordan han gentog sine løfter til profeterne og lovsang i Davids hjerte og mund.

ALLE: Vi takker dig, Gud, for dine løfter og for din trofasthed.

LEDER: Vi har husket tårerne i Egypten, vores egne tårer og alle, der lider i dag.

ALLE: Vi takker dig, Gud, at du ser vore tårer og hører vores bønner. Vær os nær, i vores nød.

LEDER: Vi har spist og drukket sammen, sådan som Jesus gjorde med sine disciple og vi husker, at han mange gange delte bord med toldere og synder.

ALLE: Vi takker dig, Jesus, fordi du elsker os og vil dele dit liv med os.

LEDER: Da Jesus spiste påskemåltidet med disciplene den sidste nat, lovede han dem, at han ville komme til dem. Hver gang vi spiser, bekræfter vi håbet om Jesu tilsynekomst i verden.

ALLE: Vi tager imod livet fra dig – nu, Herre – og til evig tid.

LEDER: Lad os drikke det fjerde og sidste bæger sammen.

ALLE: Må det for os blive livets bæger, tegnet på den nye pagt. (ALLE DRIKKER)

Vi beder Fadervor: Vor Far, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

(SYNG SOM AFSLUTNING DENNE SALME – ELLER EN ANDEN EFTER EGET VALG)

1. Tak og ære være Gud,
som har ført sit løfte ud
og til syndres salighed
sendt sin kære Søn herned.
2. Hvad de gamle fædre sig
ønskede så hjertelig,
og hvad fordum lovet var,
Herren herligt opfyldt har.
3. Vær velkommen, du min fred,
dig ske tak i evighed!
Drag, o Jesus, ind til mig,
vejen selv du bane dig!
4. Og når du i herlighed
vender al vor nød til fred,
Vi kan følge glad din vej
Alt det skabte priser dig!