Høst

Idéer til høstfejring

Høstoffer (naturalier):

I en foromtale/annoncering af høstgudstjenesten eller høstfesten opfordres man til at medbringe lidt af årets høst fra marken eller haven – korn, grøntsager, frugt, blomster.

Forrest i kirken er indrettet plads til afgrøderne – på platformen/på eller ved nadverbordet/ på og omkring et separat (ikke for højt) bord eller anden forhøjning.

Afgrøderne bringes ind således- A,B eller C:

A: Efterhånden som deltagerne ankommer til kirken, lægges afgrøderne direkte på den indrettede plads.

B: Afgrøderne afleveres uden for kirkerummet, hvor også børnene samles. En voksen hjælper.
Under præludiet bærer børnene afgrøderne ind – måske må de gå flere gange.

C: Afgrøderne afleveres uden for kirkerummet.
Ved velkomsten sendes børnene ud for at bære afgrøderne ind under første salme – en “processionssalme”, fx BS nr. 674: Nu går vi glad vor kirkegang.

B og C: Hvis der er nadver ved høstgudstjenesten, bæres brød og vin ind sammen med afgrøderne – enten som det første eller som det sidste.

Efter gudstjenesten (i forb. m. kirkekaffe/kirkefrokost) eller sidst i høstfesten står de store børn for at sælge afgrøderne. De penge, salget indbringer, går til et nødhjælps- eller missionsprojekt.

Høstoffer (penge) – ”offergang”:

Sammen med afgrøderne anbringes en stor tom kurv. Menigheden opfordres til at gå frem (under en høstsalme) og lægge et høstoffer i form af penge i kurven som en takkehandling.

Høstofferet kan passende gå til et særligt formål – f. eks. hjælp til nødlidende.

For at alle skal kunne deltage i denne takkehandling, får hver gudstgjenestedeltager udleveret en lille høstbuket ved indgangen.
Ved offergangen kan man bringe sin høstbuket og/eller penge som en takkehandling.

Efter gudstjenesten/festen sælges buketterne ikke sammen med afgrøderne. I stedet kan enhver samle flere høstbuketter til en større buket for at bringe den til en, der ikke kunne deltage (f. eks. en syg).

Høstdans:

Hvis de fysiske rammer tillader det, kan høstgudstjenesten/-festen afsluttes med en høstdans (kædedans).