Allehelgen

Allehelgensdag (alle helliges dag) er den første søndag i november (tidligere d. 1. nov.).

Allehelgen har rødder tilbage til Middelalderen. Man fejrede de helgener og matyrer – især dem, der ikke havde deres egen helgendag i løbet af året. Efter reformationen er Allehelgen blevet en mindedag for alle de hellige (kristne), som er gået forud. I dag er det almindeligt, at man særligt mindes dem, der døde i det forgangne år siden sidste Allehelgen. Man kan også give Allehelgen den drejning, at man fejrer alle de hellige i fortid, nutid og fremtid.


Allehelgensgudstjeneste – Mindestund for årets afdøde.

14 dage inden gudstjenesten sendes invitationer til nærmeste pårørende til årets afdøde.

Inden gudstjenesten er der placeret et antal lys – svarende til antallet af navne, der skal mindes – f. eks. i en lysglobe eller i en række på nadverbordet eller på et separat bord foran nadverbordet.

Mindestunden placeres først i gudstjenesten og kan erstatte den traditionelle skriftlæsning og takkebøn, eller den placeres i forbindelse med nadveren.

Salme

Skriftlæsning (Menigheden rejser sig)

Oplæsning af navne – lystænding.

Stilhed (ca. 1 min.)

Bøn

(Menigheden sætter sig)
Musik (3-5 min.)

Mulighed for lystænding.

Kort Bibelord

Salme

Gudstjenesten fortsætter efter menighedens skik.


Allehelgensgudstjeneste med tanke på alle helgen i fortid, nutid og fremtid.

Tid til minde, eftertanke, tak og bøn placeres først i gudstjenesten og kan erstatte den traditionelle skriftlæsning og takkebøn.

Salme (1)

Tid til minde, eftertanke, tak og bøn :

Med tanke på slægterne før os :
(Menigheden rejser sig)
Skriftlæsning *
Afdødes navne nævnes
Stilhed (ca. 1 min.)
Skriftlæsning: Hebr. 11,1-2.
Salme (2)

Med tanke på Kirken ud over jorden:
Skriftlæsning: Ef. 2,8+19-22.
Trosbekendelsen
(Den apostolske Trosbekendelse eller
Den nicænske Trosbekendelse)
Salme (3)

Med tanke på børnene og generationer, der skal komme:
Skriftlæsning: Sl. 22,31-32.
Bøn
Salme eller børnesang. (4)

Gudstjenesten fortsætter efter menighedens skik.