Korstegn

At gøre korsets tegn kan næppe kaldes en del af den baptistiske tradition – måske fordi der gennem tiden har været knyttet en del overtro til skikken.

Flere og flere tager dog skikken til sig, og ofte efterlyses ”synlighed” i gudstjenesten.

Hvad er korstegn?

Med hånden tegner gudstjenestelederen et kors i luften foran forsamlingen – først den lodrette stolpe, så den vandrette bjælke. Gør det tydeligt og med fast hånd.

Med denne enkle bevægelse fortælles hele den historie, som korset symboliserer: Evangeliet om Guds frelse ved Jesu død og opstandelse.

Korstegnet siger altså: Det er denne historie, der gælder for jer – I er med i den historie.

Korstegn kan anvendes fx

– ved afslutningen af nadveren, idet præsten siger: ”Guds fred!”

– og/eller efter velsignelsen, mens menigheden synger Amen.

Personligt korstegn:

Når man gør korsets tegn for sig selv, udtrykker man dermed, at man tager imod evangeliet og lader sig favne af Guds frelsende nåde.