Påskenat

Gudstjenesteindledning påskenat, kort før midnat eller umiddelbart før daggry.

Menigheden samles foran kirken.

Kirkedøren er lukket og alt lys i kirken slukket.

Et lille bål (på et fyrfad) eller en stående fakkel er tændt.

Hver gudstjenestedeltager får udleveret et lys (kronelys).

Når midnat er passeret eller ved det første dagslys:

Præsten træder hen til ilden og tænder sit lys.

Vendt mod menigheden siger han/hun: ”Kristus er opstanden!”

Menigheden svarer: ”Ja, han er virkelig opstanden!”

Kirkedøren åbnes.

Alle tænder deres lys ved ilden og går ind i kirken – evt. under præludium.

I kirkesalen sættes lysene i forberedte stager.

Alle finder på plads og bliver stående.

Salme BS nr. 206: Herrren Krist opstod i dag.

Eller nr. 207: Din, din er æren.

Indgangsbøn.

Velkomst

Gudstjenesten fortsætter efter menighedens skik.