Påskedag

Gudstjenesteindledning påskedag

Alt lys i kirken er slukket (elektrisk og levende lys).
Ved indgangen får hver gudstjenestedeltager udleveret et fyrfadslyd.
Gudstjenesten begynder i stilhed (intet præludium)

Skriftlæsning: Joh 20,1-18
Fra v. 11 (”Men Maria stod udenfor ved graven og græd …”): Påskelyset bæres ind .

Påskehilsen: Kristus er opstanden.
Menigheden svarer : Ja, han er virkelig opstanden.

Det elektriske lys tændes.

Salme BS nr. 206: Herren Krist opstod i dag. (stående)

Indledningsord: 1. Pet 1,3

Nådehilsen.

Indgangsbøn.

(Menigheden sætter sig.)

Velkomst og intro til lysplacering.

Salme. Fx. BS nr. 218: Tag det sorte kors fra graven.
De tændte lys placeres.

Gudstjenesten fortsætter efter menighedens skik.


Forslag til børns medvirken i gudstjenesten påskedag

På forhånd er fremstillet stående et kors af grove planker. I korset er boret adskillige huller skråt oppefra – ca. 1 cm. i diameter.

I forb. m børnetalen (fx. om dødens træ, korset, der bliver til livets træ) får bønene lov at sætte påskeliljer i hullerne i korset – korset bliver ”livets træ”.
Mens børnene pynter korset kan de voksne synge
f. eks.
BS nr. 211: Som forårssolen morgenrød.
Eller nr. 222: Påskeblomst, hvad vil du her.
Eller: Dine hænder er fulde af blomster.