Lectio Divina

Lectio Divina (guddommelig læsning) er en Bibel-læsemåde, der er blevet anvendt i klostrene siden 1500-tallet og blev introduceret især af Ignatius af Loyola.

Siden har Lectio Divina fundet anvendelse i bibelgrupper verden over.
Lectio Divina kan også anvendes som samtaleprædiken i en gudstjeneste – enten med hele menigheden som læsegruppe (hvis menigheden ikke er for stor) eller med et ”panel” af læsere.

Grundtanken med Lectio Divina er, at hver enkelt bidrager kort med det, som teksten siger ham/hende ud fra de tre angivne synsvinkler. Intet, som siges, er for småt, for stort, forkert eller mere rigtigt end andet. Hver enkelt lytter til de andre – der diskuteres ikke, og ingen må kommentere andres udsagn – i tillid til, at Helligånden vil give vækst til det, vi på denne måde får lov at så i hinandens hjerter og tanker.

Evt. deles forsamlingen i mindre grupper med 4-8 deltagere. Hver gruppe skal have en gruppeleder, hvis opgave blot er at holde processen på sporet efter nedenstående forløb – der skal ikke konkluderes.

Det er vigtigt, at man følger anvisningen og ikke lader sig forlede til diskussion eller samtale ud ad et sidespor.

Selv om at man er i gruppe er stilheden stadig vigtigt.

Det skal være frivilligt at tale eller tie – det er helt legalt at ”melde pas”.

Forløb i gruppen:

A. Ordets bogstavelige betydning

1. Læsning. En person læser aftenens tekst højt to gange – læs langsomt. Imens der læses fokuserer man på et aspekt af det læste, som fanger ens opmærksomhed.

2. Stilhed i 1-2 minutter. Hver enkelt gentager for sig selv og lytter til de ord, der har fanget ens opmærksomhed.

3. Samdeling. Man fortæller hinanden med ét ord (eller højst én kort sætning) hvad der fangede opmærksomheden. Ingen forklaringer og udlægninger.

B. Ordets “allegoriske” betydning (hvad betyder det for mig)

1. Læsning. Endnu en læsning af teksten, denne gang af en anden person (helst af det andet køn)

2. Stilhed i 2-3 minutter. Overvej: Hvordan berører disse ord mit liv i dag?

3. Samdeling. I en enkelt eller to sætninger deler man med hinanden, hvordan ordene berører ens liv lige nu.

C. Ordets konsekvens.

1. Læsning. Endnu en gennemlæsning. Denne gang af en tredje person.

2. Stilhed i 2-3 minutter. Overvej: Hvad kalder Kristus mig til at gøre? Hvad er konsekvensen af de ord, jeg har hørt?

3. Samdeling. Lidt mere udførligt om konsekvenserne af refleksionerne – 2-3 sætninger. (Vær evt. særligt opmærksom på hvad personen til højre for dig siger)

D. Bøn. Bed en fælles bøn eller bed stille for den person, der sidder til højre for dig.